Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана чыгуу жөнүндө Жарлыктарга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө 5 Жарлыкка кол койду.

Анын ичинен Кыргыз Республикасынын Президентинин 4 Жарлыгы Кыргыз Республикасынын жарандыгына  414 адамды кабыл алуу жөнүндө, алардын көпчүлүгү Өзбекстан Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын мурдагы жарандары, тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. Кыргыз Республикасынын Президентинин 1 Жарлыгы 218 адамды Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруу жөнүндө.

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 23-октябрындагы № 216 “Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө” Жарлыгынын тексти >>>

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 3-ноябрындагы № 244 “Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө” Жарлыгынын тексти  >>>

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 3-ноябрындагы № 245 “Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө” Жарлыгынын тексти  >>>

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 3-ноябрындагы № 246 “Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө” Жарлыгынын тексти  >>>

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 3-ноябрындагы № 247 “Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө” Жарлыгынын тексти  >>>

 

10-ноябрь, 2017-жыл
Басып чыгаруу