Жооп алуу

Интернет-кайрылуу жиберилгенден кийин эки жумушчу күндун ичинде авторго көрсөтүлгөн электрондук почтасына электрондук маалымат-билдирүү жиберилет, анда кайрылуунун кабыл алгандыгынын күну, келип түшкөн убакыт, берилген номерлер жана маалыматтык телефондор же кароодо баш тартылгандыгы тууралуу жазылат (баш тартуунун себептери менен).

Андан кийин интернет-кайрылуу басырылып чыгып, кийинки иш белгиленген тартипте жазуу кайрылуулар сыяктуу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн жооптуу кызматкери тарабынан жүргүзүлөт.5-февраль, 2013-жыл, шейшемби