Мамлекеттик сыйлыктар

 “Кыргыз Республикасынын Баатыры”

эң жогорку артыкчылык даражасына

“Ак Шумкар” өзгөчө белгиси 

Кыргыз Республикасынын Президентинин

1996-жылдын 10-июлундагы N 234

Жарлыгы менен бекитилген

“Кыргыз Республикасынын Баатыры”

эң жогорку артыкчылык даражасы жөнүндө

ЖОБО 

1. “Кыргыз Республикасынын Баатыры” эң жогорку артыкчылык даражасы мамлекет менен эл алдындагы өзгөчө жеке сиңирген эмгеги, Кыргыз Республикасынын эркиндигинин жана көз карандысыздыгынын урматында баатырдык эрдик жасагандыгы үчүн граждандарга ыйгарылат.

2. “Кыргыз Республикасынын Баатыры” эң жогорку артыкчылык даражасы Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бир гана жолу ыйгарылат.

3. “Кыргыз Республикасынын Баатыры” эң жогорку артыкчылык даражасына татыктуу болгон адамга “Ак Шумкар” өзгөчө белгиси тапшырылат.

4. “Ак Шумкар” өзгөчө белгиси сол төшкө Кыргыз Республикасынын ордендери менен медалдарынын үстү жагына тагылат.

                                                       

“Ак Шумкар” өзгөчө белгисинин
СҮРӨТТӨЛҮШҮ

“Ак Шумкар” өзгөчө белгиси алтындан жасалат жана диаметри 40 миллиметр болгон сегиз нурлуу жогорку деңгээлдеги жана диаметри 30 миллиметр болгон он алты нурлуу төмөнкү деңгээлдеги симметриялык жылдыз түрүндө болот.

Жылдыздын нурларынын, кырларынын жана формасынын чет жакалары тоо чокуларын жана бажырайып ачылган тоо кызгалдагын эске салат.

Жылдыздын ортоңку бөлүгүндө лавр веногу менен курчалган күмүштөн жасалган каптама жайгашкан. Каптаманын борборунда алтын жалатылган фондо ыйык “Ак Шумкардын” рельефтик сүрөтү жайгашкан.

Белгинин калыбы (кыргыздардын байыркы үч бурчтук ыйык белгиси) тумар түрүндө, андагы кызыл эмаль жайыкты түндүктүн рельефтүү сүрөтү жайгаштырылган.

Калып жана жылдыз чынжырлар системасы менен бириктирилген. Жылдыздын арткы бетинде-белгинин номери чегип жазылган, ал эми калыптын арткы бетинде-төөнөгүч түрүндөгү илгич бар.


“Манас” ордени

 

         Кыргыз Республикасынын Президентинин

1996-жылдын 10-июлундагы N 234

Жарлыгы менен бекитилген

“Манас” орденинин
СТАТУТУ
 

1. “Манас” ордени менен мамлекетти жана демократиялык коомду, элдин биримдигин коргоого жана чыңдоого, өлкөнүн экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын арттырууга кошкон зор салымы үчүн граждандар сыйланат.

2. “Манас” орденинин төмөнкүдөй үч даражасы бар:

- I даражадагы “Манас” ордени;

 

- II даражадагы “Манас” ордени;

- III даражадагы “Манас” ордени.

3. “Манас” ордени менен сыйлоо төмөнкү ырааттуулукта жүргүзүлөт: III даражадагы, II даражадагы, I даражадагы “Манас” ордени.

Өзгөчө учурларда Кыргыз Республикасынын Президенти граждандарды III, II даражадагы “Манас” ордени менен сыйлабастан эле I даражадагы “Манас” ордени менен сыйлай алат.

4. “Манас” ордени сол төшкө Кыргыз Республикасынын ордендери менен медалдарынан мурда тагылат. 

“Манас” орденинин
СҮРӨТТӨЛҮШҮ
 

I даражадагы “Манас” ордени эки бөлүктөн турат - диаметри 60 миллиметр болгон сегиз шоолалуу алтын жылдыз жана ортосундагы алтын каттама, ал жашоонун символу болгон булутсуз асманды жана сууну чагылдырган чырмалышкан кочкул көк түстөгү эки квадраттан жана күндүн символу болгон борбордогу кызыл айланадан турат. Айлананын ортосунда - туусу шамалга желбиреген ат чаап бараткан Манастын рельефтүү алтын сүрөтү.

II даражадагы “Манас” ордени I даражадагы орден менен бирдей, бирок күмүштөн жасалат. Мында каптама борборго, Манастын сүрөтүнө жана жылдыздын нурларынын ортосунда айлананы түзгөн сегиз жалбыракка алтын жалатылган. Чырмалышкан көк квадраттардын бурчтарында алтын жалатылган тегерек белгилер коюлат. Көк жана кызыл түстөгү эмаль каптоосу калат.

III даражадагы “Манас” ордени айрым элементтерине алтын жалатылбастан күмүштөн жасалат. Көк жана кызыл түстөгү эмаль каптамалар калат.

Ордендердин арткы беттеринде номерлери чегип жазылган. Алар бурама менен бекитилет.


Курманжан Даткаордени

         Кыргыз Республикасынын Президентинин

2016-жылдын 26-ноябрындагы

N 281 Жарлыгы менен бекитилген

 “Курманжан Датка” орденинин
СТАТУТУ
 

1. “Курманжан Датка” ордени менен коомдук-саясий иште өзгөчө көрүнүктүү сиңирген эмгеги жана эмгектеги жетишкендиктери, мамлекетти коргоого жана чыңдоого, элдин биримдигине, Кыргызстан элинин каада-салттарын чыңдоого, өсүп келе жаткан муунду өз Мекенин сүйүү жана урматтоо духунда тарбиялоого кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын жарандары сыйланат.

2. “Курманжан Датка” ордени менен чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар сыйланышы мүмкүн.

3. “Курманжан Датка” ордени көкүрөктүн сол жагына “Манас” орденинен кийин тагылат. 

“Курманжан Датка” орденинин
СЫПАТТАЛЫШЫ
 

“Курманжан Датка” ордени туура жети бурчтуу күмүш пластинага түшүрүлгөн жети бурчтуу жылдыз.

Жети бурчтуу жылдыз күмүштөн жасалат жана алтындын буусу менен капталып, жылдыздын учтарында алтын шариктер болот.

Ордендин ортосунда улуттук оюусу бар алкак менен жээктелген, сыртына капталган тегеректе, - түстүү эмалдан жасалган көгүлтүр асмандын фонунда Курманжан Датканын рельефтик сүрөтү бар. Курманжан Датканын силуэти сыртынан капталып, алтындан жасалат. Алкактын төмөн жагында “Курманжан Датка” деген жазуу бар. Улуттук оюу жана “Курманжан Датка” деген жазуу дөмпөйтүлүп, алтындын буусу менен капталат жана түстүү эмалдан жасалган кочкул-кызыл фондо жайгаштырылат.

Улуттук оюу жана цирконий таштары менен кооздолгон жети бурчтуу күмүш пластина ордендин негизи болот. Пластинанын учтарынын аралыгында алтындын буусу менен капталган жети шоола чыгып турат.

Алтындын буусу менен капталган жети бурчтуу жылдыздын диаметри 60 мм, сыртына капталган тегеректики 34 мм.

“Курманжан Датка” орденинин арткы бетинин төмөнкү бөлүгүндө ордендин катар номери чегилет, төөнөгүч түрүндөгү таккычы бар. 


 

Баатыр энеордени

         Кыргыз Республикасынын Президентинин

1996-жылдын 10-июлундагы

N 234 Жарлыгы менен бекитилген

“Баатыр эне” орденинин

СТАТУТУ 

(КР Президентинин 2008-жылдын 4-февралындагы N 60, 2013-жылдын 7-июнундагы N 138 Жарлыктарынын редакциясына ылайык) 

1. “Баатыр эне” ордени менен төмөнкүлөр сыйланат.

- он жана андан ашык бала төрөгөн жана жакшы тарбиялап жаткан, өстүргөн энелер;

- тогуз жана андан ашык балдары бар жана аларды толук баалуу тарбиялап жаткан энелер - 2007-жылдын 1-январынан тартып;

- сегиз жана андан ашык балдары бар жана аларды толук баалуу тарбиялап жаткан энелер - 2008-жылдын 1-январынан тартып;

- жети жана андан ашык балдары бар жана аларды толук баалуу тарбиялап жаткан энелер - 2009-жылдын 1-январынан тартып;

- балдары “Кыргыз Республикасынын Баатыры” эң жогорку артыкчылык даражасына татыктуу болгон энелер.

(КР Президентинин 2008-жылдын 4-февралындагы ПЖ N 60 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

2. Сегиз (ал эми 2009-жылдын 1-январынан тартып жети) жана андан ашык балдары бар энелерди “Баатыр эне” ордени менен сыйлоо сегизинчи (ал эми 2009-жылдын 1-январынан тартып жетинчи) бала бир жашка толгондон кийин жана калган балдар аман болгон учурда жүргүзүлөт.

“Баатыр эне” ордени менен сыйлоодо төмөнкүдөй балдар эске алышат: - энеси мыйзамдарда белгиленген тартипте багып алгандар;

- аскердик, кызматтык жана граждандык парзын аткаруу учурунда курман же дайынсыз болгондор, ошондой эле мында жаракат алуунун, майыптыктын же ооруга чалдыгуунун айынан, же эмгекте майып болуунун же кесиптик ооруга чалдыгуунун айынан каза тапкандар.

(КР Президентинин 2008-жылдын 4-февралындагы ПЖ N 60 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

3. “Баатыр эне” ордени сол төшкө Кыргыз Республикасынын медалдарынан мурда тагылат. 

 “Баатыр эне” орденинин
СҮРӨТТӨЛҮШҮ
 

Орден күмүштөн жана мельхиордон жасалып, алтындын буусу менен капталат жана диаметри 52 миллиметр болгон жети нурлуу жылдыз түрүндө болот.

Жылдыздын борборунда-булутсуз көк асманды элестеткен көк эмаль фонду жана ак эмаль алкак менен жээктелген каттама айланадан турат, анда “Баатыр эне” деген жазуу жайгашкан.

Айланада үйдүн кутун символдоштурган түндүктүн стилдүү сүрөтү берилген. Жогорку жагында “Алтын казык” жылдызынын сүрөтү бар.

Ордендин арткы бетинде номери чегип жазылган. Орден төөнөгүч менен бекитилет.


Данакерордени

 

         Кыргыз Республикасынын Президентинин

1999-жылдын 24-ноябрындагы

N 300 Жарлыгы менен бекитилген

 “Данакер” орденинин

СТАТУТУ

1. “Данакер” ордени менен граждандар тынчтыкты, достукту жана элдердин ортосунагы кызматташтыкты чыңдоого кошкон зор салымы;

улуттар аралык ынтымакты сактоо боюнча өзгөчө үзүрлүү иши, илимди өнүктүрүү, улуттук маданияттарды жакындатуу жана өз ара байытууга кошкон салымы үчүн сыйланат.

2. “Данакер” ордени “Манас” орденинен кийин сол төшкө тагылат.

“Данакер” орденинин
СҮРӨТТӨЛҮШҮ
 

(КР Президентинин 2016-жылдын 29-ноябрындагы ПЖ № 283 Жарлыгынын редакциясына ылайык) 

“Данакер” ордени күмүштөн жасалат жана диаметри 42 мм болгон, бирдей чыгып турган кырк шоолалуу жылдыз түрүндө болот. Жылдыздын шоолаларына алтын жалатылган.

Ордендин алдыңкы бетинде көк тегерек элементтери менен кыргыздын улуттук оюмунун рельефтик сүрөтү бар, ал ысык эмаль методу менен жасалат. Айлананын диаметри 30 мм. Айлананын периметринде жылдыздын шоолалары менен айкалышкан 40 жарым сфера бар.

Айлананын ортосуна диаметри 16 мм болгон каптама жайгашкан, ал ысык эмаль методу менен жасалган көк эмаль менен капталган, анда жер шаарынын меридиандарынын символун билдирген жарым айлана түрүндө ичке тосмо сызыктар бар. Каптаманын борборунда рельефтик “Данакер” жазуусу жайгашкан. Жазуунун үстү жана асты жагында айлананын вертикаль огу боюнча рельефтик түрдөгү жылдыздар жайгашкан. Каптама күмүштөн жасалат. Каптаманын кырларына, ичке тосмо сызыктарга жана жылдыздарга алтын жалатылган.

Ордендин арткы бетине алтын жалатылат, төмөн жагына ордендин номери чегилет.

“Данакер” ордени көзөнөк жана звено аркылуу өлчөмү 28 мм х 42 мм болгон тик бурчтуу металл колодкага бириктирилет. Ал өлчөмү 33 мм жана 23 мм болгон көк муар тасмасын керүү үчүн негиз болот.

Колодканын арткы бетинде орденди кийимге тагуу үчүн төөнөгүч бар.


“Эрдик” медалы

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин

1996-жылдын 10-июлундагы

N 234 Жарлыгы менен бекитилген 

“Эрдик” медалы жөнүндө
ЖОБО
 

1. “Эрдик” медалы менен адамдарды сактап калууда, коомдук тартипти коргоодо, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө, бөөдө кырсыктардын, өрттүн, апааттын жана башка өзгөчө кырдаалдардын учурунда көрсөткөн каарман иш-аракети, эрдиги жана тайманбастыгы үчүн, ошондой эле өмүр үчүн тобокелдик менен коштолгон шартта аскердик, кызматтык жана граждандык парзын аткарууда жасаган каарман жана чечкиндүү иш-аракети үчүн граждандар сыйланат.

2. “Эрдик” медалы сол төшкө Кыргыз Республикасынын ордендеринен кийин тагылат. 

Эрдик медалынын
СҮРӨТТӨЛҮШҮ
 

Медаль эки бөлүктөн - тик бурчтуу калыптан жана диаметри 32 миллиметр болгон фигураланып кесилген күмүш айланадан турат, алар өз ара звенолор системасы менен бириккен.

Айлананын ортосунда каармандыктын, чыдамкайлыктын жана кеменгерликтин символу катары ак илбирстин сүрөтү жайгаштырылган.

Айлананын жээгинде Мамлекеттик туунун элементтери (күн нурлары) жайгаштырылган жана “Эрдик” деген сөз жазылган.

Калыптын бет тарабында ысык ыкма менен иштелген эмалдын үч тик тилкеси жайгашкан, алар жашоонун символу катары ак карлуу Ала-Тоонун чокуларын, сууну жана тынчтыктын символу катары көгүлтүр асманды чагылдырган ак жана көк түстө.

Калыптын арткы бетинде төөнөгүч түрүндөгү илгич бар, ал эми медалдын арткы бетинде номери чегип жазылган. 


 

 Даңкмедалы

         Кыргыз Республикасынын Президентинин

1996-жылдын 10-июлундагы

N 234 Жарлыгы менен бекитилген

“Даңк” медалы жөнүндө
ЖОБО
 

1. “Даңк” медалы менен мамлекеттик кызматтагы, өндүрүштүк, илимий-техникалык, чыгармачыл, тарбиялык, коомдук жана кайрымдуулук ишиндеги олуттуу жетишкендиктери үчүн граждандар сыйланат.

2. “Даңк” медалы сол төшкө “Эрдик” медалынан кийин тагылат. 

Даңк медалынын
СҮРӨТТӨЛҮШҮ
 

Медаль эки бөлүктөн-күмүш калыптан жана диаметри 32 миллиметр болгон айланадан турат: алар бири-бири менен айланага терең отургузулган байламта системасы менен бириккен.

Калыпта даңктын символу болгон кайчылаштырылган эки лавр бутагы, анын үстүндө ысык ыкма менен жабылган кызыл эмалдуу эки тик бурчтук тартылган.

Айлана адаттан тышкаркы ыкма менен жасалган; анын чок ортосунда жана жээктеринде көзөнөктөр бар, алар аны жеңил сыяктуу көрсөтүп турат. Айлананын ортосунан төмөн жакта “Даңк” деген жазуу бар, борбордон эки жакты карай кыргыздын ою-чиймелеринин элементтери жайгаштырылган.

Калыптын арткы бетинде төөнөгүч түрүндө илгич, ал эми медалдын арткы бетинде номери чегип жазылган.


Эне даңкымедалы

         Кыргыз Республикасынын Президентинин

1996-жылдын 10-июлундагы

N 234 Жарлыгы менен бекитилген

“Эне даңкы” медалы жөнүндө
ЖОБО

(КР Президентинин 2008-жылдын 4-февралындагы  N 60, 2013-жылдын 7-июнундагы N 138 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык) 

1. “Эне даңкы” медалы менен төмөнкүлөр сыйланат:

- жети (ал эми 2009-жылдын 1-январынан тартып алты) бала төрөгөн жана тарбиялап жаткан энелер;

- жетим балдар жана майып балдар үчүн окуу-тарбиялоо мекемелеринде 15 жылдан ашык кынтыксыз иштеген аялдар;

- кайрымдуулук фонддорунда жана мекемелеринде жигердүү иштеген, энени жана баланы коргоого кыйла салым кошкон жана жалпы эмгек стажы 20 жылдан ашкан аялдар.

(КР Президентинин 2008-жылдын 4-февралындагы ПЖ N 60 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

2. Жети (ал эми 2009-жылдын 1-январынан тартып алты) жана андан ашык бала төрөгөн жана тарбиялап жаткан энелерди “Эне даңкы” медалы менен сыйлоо жетинчи (ал эми 2009-жылдын 1-январынан тартып алтынчы) бала 1 жашка толгондон кийин жана калган балдар аман болгон учурда жүргүзүлөт. “Эне даңкы” медалы менен сыйлоодо төмөнкүдөй балдар эске алынат:

- эне мыйзамда белгиленген тартипте багып алгандар;

- аскердик, кызматтык жана граждандык парзын аткарууда курман болгондор же дайынсыз жоголгондор, ошондой эле мындан улам жарадар, майып болуунун же ооруга чалдыгуунун айынан, же эмгектик майыптыктын же кесиптик оорунун айынан каза тапкандар.

(КР Президентинин 2008-жылдын 4-февралындагы ПЖ N 60 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

3. “Эне даңкы” медалы сол төшкө “Даңк” медалынан кийин тагылат.  

                    Кыргыз Республикасынын Президентинин

1996-жылдын 10-июлундагы

N 234 Жарлыгы менен бекитилген 

“Эне даңкы” медалынын
СҮРӨТТӨЛҮШҮ
 

Медаль мельхиор калыптан жана диаметри 32 миллиметр болгон күмүш айланадан турат, алар өз ара бириккен.

Калып (кыргыздын байыркы үч бурчтук ыйык белгиси) тумар түрүндө жасалган, анын жогорку жээгинде кыргыздын улуттук оюу-чиймеси, ал эми ортоңку бөлүгүндө булутсуз асманды, ак карлуу бийик чокуларды жана көгүлтүр “Ысык-Көлдү” символдоштурган сүрөт түшүрүлгөн: ага эмалдын көгүлтүр, ак, ультрамарин түстөрү жабылган.

Айлананын тышкы алкагында тегерете “Кыргыз Республикасынын” деген жазуу бар.

Көзөнөктүү айланага катуу бириктирүү ыкмасы менен нурлардын жана кыюуланган алкактын ортосунда “Баатыр эне” орденинин кичирейтилген сүрөтү жайгаштырылып, анын ортосуна “Эне даңкы” деген жазуу жазылган. Көзөнөктүү мейкиндикти бирдей өлчөмдөгү сегменттер түзөт.

Калыптын арткы бетинде төөнөгүч түрүндөгү илгич бар, ал эми медалдын артында номери чегип жазылган.I-даражадагы “Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн”

медалы


II-даражадагы “Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн”

медалы


Кыргыз Республикасынын Президентинин

1999-жылдын 10-февралындагы

N 36 Жарлыгы менен бекитилген 

“Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн” медалы жөнүндөгү

ЖОБО 

(КР Президентинин 2008-жылдын 1-сентябрындагы N 311,

2009-жылдын 3-апрелиндеги N 187 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык) 

1. “Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн” медалы менен Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Чек ара кызматынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын аскер кызматчылары, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздугунун мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Финансылык полиция кызматынын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик күзөт кызматынын, аскердик прокуратуранын жана аскердик соттордун, Кыргыз Республикасынын Баңги заттарга контролдук боюнча агенттигинин, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин аскер кызматчылары жана аттестацияланган кызматкерлери кызматтык милдеттерин ак ниеттүү аткаргандыгы, күжүрмөн жана саясий даярдыгынын эң мыкты көрсөткүчтөрү үчүн жана календардык эсептөө боюнча 15 жыл жана андан ашык мезгил кызмат өтөгөндөр сыйланат.

(КР Президентинин 2008-жылдын 1-сентябрындагы ПЖ N 311, 2009-жылдын 3-апрелиндеги ПЖ N 187 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

2. “Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн” медалынын II даражасы болот:

I даража - 20 жыл жана андан ашык мезгилде эң мыкты кызмат өтөгөндөрдү сыйлоо үчүн;

II даража - 15 жыл жана андан ашык мезгилде эң мыкты кызмат өтөгөндөрдү сыйлоо үчүн.

Сыйлоо ирээти менен: II даражада жана I даражада ишке ашырылат.

3. “Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн” медалы менен Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүнө карата сыйлайт.

“Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн” медалы менен сыйлоого көрсөтүү жана андай өтүнүчтү кароо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

4. “Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн” медалы менен сыйлоого көрсөтүүдө аскар кызматкерлеринин кызмат өтөгөн мезгили үстүдөгү жылдын 31-августуна карата эсептелет.

Кызмат өтөгөн мезгилге Советтик Армияда жана СССРдин Аскер-Деңиз Флотунда, СССРдин Мамлекеттик коопсуздук комитетинин аскер күчтөрүндө жана органдарында, ошондой эле КМШга кирген мамлекеттердин Куралдуу Күчтөрүндө жана тийиштүү органдарында анык аскердик кызмат өтөгөн мезгил да кошулат.

5. “Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн” медалы төштүн сол жагына жана сыйлык ээсинин СССРдин жана Кыргыз Республикасынын башка сыйлыктары да болгон учурда даражасы боюнча “Даңк” медалынан кийин тагылат.

Күнүмдүк кийген формада медалдын ордуна тик бурч, бир аз томпогоюраак келген, өлчөмү 24 мм х 12 мм жана медалдын колодкасынын түстөрүнө ылайык жасалган планка тагылат. 

 

           Кыргыз Республикасынын  Президентинин

1999-жылдын 10-февралындагы

N 36 Жарлыгы менен бекитилген

 

“Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн” медалынын

СҮРӨТТӨЛҮШҮ 

“Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн” медалы төмөнкүчө жасалат:

I даража - нейзильберден жасалып, алтындын буусу менен капталган түрдө;

II даража - томпактан жасалып, күмүштүн буусу менен капталган түрдө.

Медаль эки жагынан томпок кырбулары бар, диаметри 30 мм келген туура тегерек формада. Оң жак бетинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин рельефи бар. Эмен бутакчалары менен тегеректелген. Жогору жагында I, II деген рим сандары бар. Гербдин негизинин алдында “Даража” деген жазуусу бар тасма орнотулган.

Арт жак бетинде медалдын ортосунда “Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн” деген жазуу бар.

Медалдагы бардык сүрөттөр томпогой.

Медаль кулакчалары менен кызыл жибек муар тасма менен капталган беш бурчтук түрүндөгү колодкага бекитилет. Тасманын ортосунда сары тилкелери бар: I даражадагыда - бир тилке; II даражадагыда - эки тилке. Тасманын жазылыгы 24 мм, тилкелердин жазылыгы: I даражадагыда - 12 мм, II даражадагыда - 4 мм.“Кайрымдуулук үчүн

медалы

         Кыргыз Республикасынын Президентинин

2007-жылдын 8-майындагы

N 239 Жарлыгы менен бекитилген

 

“Кайрымдуулук үчүн” медалы жөнүндө

ЖОБО 

1. “Кайрымдуулук үчүн” медалы менен:

- жарандарга же юридикалык жактарга мүлктөрдү, анын ичинде акча каражаттарын берген, акысыз жумуш аткарган, кызмат көрсөткөн, жарандарды социалдык жактан колдоого алган жана жардам берген, анын ичинде аз камсыз болгон жарандардын материалдык абалын жакшырткан, жумушсуздарды, майыптарды жана өзүнүн күч-кубатынын же интеллектуалдык өзгөчөлүктөрүнөн, башка жагдайлардан улам өздөрүнүн укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын өзалдынча жүзөгө ашыра албаган адамдарды социалдык жактан реабилитациялаган;

- калкты бөөдө кырсыктын, экологиялык, өнөржайлык же башка алааматтардын залалдарын жоюуга даярдоого, бөөдө кырсыктын, экологиялык, өнөржайлык же башка алааматтардан, социалдык, улуттук, диний жаңжалдардан жапа чеккендерге, репрессиялардын курмандыктарына, качкындарга жана аргасыз жер которгондорго жардам кылууга көмөк көрсөткөн;

- билим берүү, илим, маданият, көркөм өнөр, агартуу, инсандык руханий өнүгүү чөйрөсүндөгү иштерге көмөк көрсөткөн; тарыхый, диний, маданий же жаратылышты коргоо жагында мааниси бар имараттарды, объекттерди жана аймактарды жана адамдардын сөөгү коюлган жерлерди кайтарууга жана талаптагыдай күтүүгө ыктыярдуу жана акысыз (бекер же жеңилдетилген шарттарда) көмөк көрсөткөн жарандар жана юридикалык жактар сыйланат.

2. “Кайрымдуулук үчүн” медалы менен Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын көзкарандысыздыгынын Күнүнө карата сыйлайт.

3. Медалга көрсөтүү тартиби "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-статьясына ылайык жүргүзүлөт.

4. “Кайрымдуулук үчүн” медалы көкүрөктүн сол тарабына тагылат жана сыйланган адамдарда СССРдин жана Кыргыз Республикасынын орден жана медалдары бар болсо “Даңк” медалынан кийин жайгашат.

               

    Кыргыз Республикасынын Президентинин

2007-жылдын 8-майындагы

N 239 Жарлыгы менен бекитилген

“Кайрымдуулук үчүн” медалынын

СЫПАТТАМАСЫ 

“Кайрымдуулук үчүн” медалы алтын жалатылган томпактан жасалат.

Медалдын эки тарабында чыгып турган кыры бар 32 мм диаметриндеги тегерек айлана формасында болот.

Медалдын алдыңкы бетинде асмандын символу катарында көк түстөгү айлана жайгашкан, анын негизги маанилик символу болуп жарык жана жылуулук берүүчү кол саналат. Сунулган колдун деңгээлинде нур чачкан күн жайгашкан. Күндүн айланасынын чордонунда Мекендин символу катарында түндүктүн рельефтүү сүрөтү жайгашкан.

Медалдын төмөн бөлүгүндө четтери улуттук оймо-чийме менен аяктаган тасманын контурдук сүрөтүндө “Кайрымдуулук үчүн” деген жазуу жайгашкан.

Медалдын арткы бетинин чордонунда “Кайрымдуулук үчүн” деген жазуу бар. Төмөнкү бөлүгүндө медалдын катар номери жайгашкан.

Медалдын бардык сүрөттөрү оюп жасалган.

Медаль илмектин жардамы аркасында металл илинчек менен биригет. Илинчекте кыргыз оюу-чиймесинин эки симметриялуу элементи жайгашкан. Илинчектин чордону кызыл түстөгү ысытылган эмалдан жасалган.

Илинчектин төмөн жагында кайтып келген оюу-чийме бар, ал ушуну жараткан адамга жакшылык кайтып келгендигин билдирет. Медалдын бүткүл композициясынын бийиктиги 59 мм.

Илинчектин арткы бетинде кийимге бекитүү үчүн тагуучу төөнөгүч бар.“Эмгек ардагери

медалы

         Кыргыз Республикасынын Президентинин

2007-жылдын 8-майындагы

N 239 Жарлыгы менен бекитилген

 “Эмгек ардагери” медалы жөнүндө

ЖОБО 

1. “Эмгек ардагери” медалы менен Кыргыз Республикасынын жарандары көп жылдык жана акниеттүү эмгеги үчүн жана экономиканы, маданиятты, билим берүүнү жана илимди, саламаттыкты сактоону өнүктүрүүгө кыйла эмгектик салым кошкондугу үчүн сыйланат.

2. “Эмгек ардагери” медалы менен Кыргыз Республикасынын көзкарандысыздык күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Президенти сыйлайт.

3. Сунуш кылуу тартиби “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-статьясына ылайык жүзөгө ашырылат.

4. “Эмгек ардагери” медалы сол төшкө тагылат жана сыйланган адамда СССРдин жана Кыргыз Республикасынын ордендери менен медалдары бар болгон учурда “Даңк” медалынан кийин жайгашат. 

“Эмгек ардагери” медалынын

СЫПАТТАМАСЫ 

“Эмгек ардагери” медалы алтынга жалатылган томпактан жасалат. Медаль эки тарабында кыры бар 32 мм диаметриндеги тегерек айлана формасына ээ.

Медалдын оң бетинде чордондо кызыл жана жашыл түстөгү кар баскан зоокалар жайгашкан, эритип жалатылган эмалдан жасалган, алар эмгек ишинин жогорку жетишкендиктерин жана туу чокусун билдирип, аларды түбөлүктүү жашыл жалбырактар курчап турат. Медалдын төмөнкү бөлүгүндө бутактардын бириккен жеринде: “Эмгек ардагери” деген жазуу жайгашкан.

Медалдын арткы бетинин ортосунда: “Адал эмгеги үчүн” деген жазуу бар. Төмөнкү бөлүгүндө медалдын катар номери жайгашкан.

Медалда бардык сүрөттөр оюп жасалган.

Медаль илмекченин жана чынжырдын аркасында беш бурчтуу формадагы металл илмекче менен биригет, ал жашыл түстөгү таар тасма үчүн негиз болуп саналат. Тасманын ортосунда улуттук оймо-чиймелүү тилке бар. Тилкенин эки тарабынан кызыл сызык өтөт. Тасманын туурасы 22мм, тилкенин туурасы 0,3мм. Медалдын бүткүл композициясынын жалпы бийиктиги 81мм ны түзөт.

Илинчектин арты бетинде медалды кийимге бекитүү үчүн төөнөгүч бар.


 

Кыргыз Республикасынын

Ардактуу наамынын төш белгиси


         Кыргыз Республикасынын Президентинин

1996-жылдын 10-июлундагы

N 234 Жарлыгы менен бекитилген 

Кыргыз Республикасынын

Ардактуу наамдары жөнүндө

ЖОБО 

(КР Президентинин 1997-жылдын 7-июнундагы N 166, 2001-жылдын 29-июлундагы  N 235, 2007-жылдын 11-апрелиндеги  N 169, 2008-жылдын 4-февралындагы  N 60, 2009-жылдын 10-февралындагы N 95 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын ардактуу наамдары төмөнкүлөргө берилет:

“Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу” - прозачыларга жана драматургдарга

бүткүл элдин оозуна алынган өзгөчө көрүнүктүү көркөм чыгармаларды жазгандыгы үчүн.

“Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер” деген ардактуу наамы бар адамдарга “Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу” деген ардактуу наам кеминде 5 жылдан кийин берилет.

“Кыргыз Республикасынын эл акыны” - акындарга бүткүл элдин оозуна алынган өзгөчө көрүнүктүү көркөм жазгандыгы үчүн.

“Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер” деген ардактуу наамы бар адамдарга “Кыргыз Республикасынын эл акыны” деген ардактуу наам кеминде 5 жылдан кийин берилет.

“Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү” - живопистин, скульптуранын, графиканын, монументалдык, декаративдүү-колдонмо искусствосунун өзгөчө көрүнүктүү чыгармаларын түзгөн, чыгармачыл эмгекте кеминде 15 жыл иштеген жана бүткүл элдин таануусуна ээ болгон сүрөтчүлөргө.

“Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер” деген ардактуу наамы бар адамдарга “Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү” деген ардактуу наам кеминде 5 жылдан кийин берилет.

“Кыргыз Республикасынын эл артисти” - бүткүл элдин оозуна алынган өзгөчө көрүнүктүү көркөм образдарды, спектаклдерди, телеспектаклдерди, телефильмдерди, кинофильмдерди, концерттик, эстрадалык, цирк программаларын, музыкалык, телевизиондук жана радио чыгармаларды жараткан артисттерге, музыкалык аткаруучуларга, композиторлорго, дирижерлорго, режиссерлорго, хормейстерлерге, балетмейстерлерге, төкмө акындарга, музыкалык, хор, хореографиялык жана башка жамааттардын көркөм жетекчилерине.

“Кыргыз Республикасынын эл мугалими” - балдарды жана жаштарды окутууга жана тарбиялоого сиңирген өзгөчө көрүнүктүү эмгеги, билим берүү жаатындагы жалпы эл тарабынан таанылган көп жылдык үзүрлүү ишмердиги үчүн - жалпы билим берүү мектептеринин мугалимдерине, жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын окутуучуларына, мектепке чейинки мекемелердин, окуу-тарбиялоо жана методикалык мекемелердин кызматкерлерине, окуу адабияттарынын авторлоруна.

“Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими”, “Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер” деген наамдары бар кишилерге “Кыргыз Республикасынын эл мугалими” деген наам кеминде 5 жылдан кийин берилет.

“Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер” жана “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти” деген ардактуу наамдары бар адамдарга “Кыргыз Республикасынын эл артисти” деген ардактуу наам кеминде 5 жылдан кийин берилет.

“Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими” - педагогикалык жана тарбиялоо ишинде өзгөчө айырмаланган, окуучулар терең билим алышын, алардын чыгармачыл мүмкүнчүлүгү өнүгүшүн камсыз кылган, адистиги боюнча кеминде 16 жыл иштеген, жалпы билим берүүчү мектептердин жогорку профессионалдуу мугалимдерине.

“Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер” - педагогикалык жана тарбиялоо иштер, инновациялык окуу-методикалык куралдарды, программаларды, автордук методикаларды түзүүгө сиңирген эмгеги, билим берүү процессин илимий методикалык жактан камсыз кылууга катышкандыгы үчүн

өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда, рынок экономикасынын механизмдерин таркатууда зор ийгиликтерге жана ата мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен жана адистиги боюнча 15 жыл жана андан ашык иштеген мектепке чейинки мекемелердин, кошумча (мектептен тышкары) билим берүү мекемелеринин, балдар үйлөрүнүн, атайын орто жана кесиптик-техникалык билим берүү мекемелеринин, жогорку педагогикалык билим берүү мекемелеринин билим берүүнү башкаруу органдарынын, билим берүү системасындагы илим-изилдөө институттарынын профессионалдуу окутуучуларына, тарбиячыларына жана башка кызматкерлерине.

“Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы” - калктын ден соолугун коргоого, медицина илиминин жана техникасынын учурдагы жетишкендиктерин иш жүзүндө пайдалануу менен дарылоо алдын алуу жардамын уюштурууга жана көрсөтүүгө сиңирген эмгеги үчүн

адистиги боюнча 15 жыл жана андан ашык иштеген бардык адистиктеги жогорку профессионалдуу врачтарга.

“Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоосуна эмгек сиңирген кызматкер” - калктын ден соолугун коргоого, медициналык жардамдын жана дары-дармек менен камсыз кылуунун сапатын жогорулатууга сиңирген эмгеги үчүн

өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда, рынок экономикасынын жол-жоболорун таркатууда зор ийгиликтерге жана ата мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкендерге жана саламаттыкты сактоо жагында 15 жыл жана андан ашык иштеген дарылоо-алдын алуу, санитардык алдын алуу, санаториялык-курорттук, аптека мекемелеринин, саламаттыкты сактоо органдарынын, илим-изилдөө, медициналык жана фармацевтикалык институттардын, кайсы ведомствого баш ийгендигине карабастан ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жана бирикмелердин медициналык кызматкерлерине, провизорлоруна, фармацевттерине, инженер-техникалык кызматкерлерине, тейлөөчү жана башка персоналына.

“Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти” - театр, музыка, кино, теле жана цирк искусствосу жагынан жогорку көркөм образдарды, спектаклдерди, кинофильмдерди, телефильмдерди, музыкалык чыгармаларды жараткан, жалпы элдин оозуна алынган, искусство жаатында кеминде 10 жыл иштеген хор, хореографиялык жана башка жамааттардын жогорку кесиптеги адистерине, дирижерлоруна, режиссерлоруна, операторлорлоруна, оюн коюучу сүрөтчүлөрүнө, костюм боюнча сүрөтчүлөрүнө, үн операторлоруна, хормейстерине, балетмейстерине, музыкалык аткаруучуларына, концертмейстерине, элдик чыгармачылык чыгармаларын аткаруучуларга буга өзгөчө көрүнүктүү чыгармаларды жараткан учурлар кирбейт.

“Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер” - жогорку кесиптеги режиссерлорго, композиторлорго, дирижерлорго, балетмейстерлерге, хормейстерлерге, концертмейстерлерге, дизайнерлерге, искусство таануучуларга, жазуучуларга, журналисттерге, сүрөтчүлөргө, декоративдик-колдонмо искусствосунун чеберлерине жана маданият менен искусствону өнүктүрүүгө, чыгармачыл кадрларды даярдоого кыйла салым кошкон башка искусство ишмерлерине, ошондой эле маданият, искусство, билим берүү, полиграфия, басма сөз, театр жана кино, радио жана телекөрсөтүү органдарынын уюмдарынын жана мекемелеринин кызматкерлерине, өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда, рынок экономикасынын жол-жоболорун таркатууда зор ийгиликтерге жана ата-мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкендерге жана адистиги боюнча кеминде 15 жыл иштегендерге буга өзгөчө көрүнүктүү чыгармаларды жараткан учурлар кирбейт.

“Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер” - илим жана техника жагындагы зор эмгеги, чарбалык жана социалдык маданий курулуш үчүн маанилүү ачылыштары, техникалык прогресске олуттуу салым кошкон жана жогорку экономикалык натыйжа берген ойлоп табуулары жана ишке киргизген рационализатордук сунуштары үчүн, ошондой эле өзүнүн техникалык экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча жогорку дүйнөлүк көрсөткүчтөргө төп келген принциптүү жаңы техниканы жана технологияны иштеп чыккандыгы жана ишке киргизгендиги үчүн, өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда, рынок экономикасынын жол-жоболорун таркатууда зор ийгиликтерге жана ата-мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен

илимдин доктору деген илимий даражасы бар көрүнүктүү илимпоздорго илимдин жана техниканын артыкчылыктуу багыттарын иштеп чыгууга, таанылган илимий мектептерди түзүүгө, илимий кадрларды тарбиялоого жана кайра даярдоого сиңирген эмгеги үчүн, конструктордук жана технологиялык уюмдардын, өндүрүштүк жана илимий-өндүрүштүк бирикмелердин, машина куруу, өндүрүштүк жана илим-изилдөө уюмдарынын, технологиялык борборлордун жана жогорку окуу жайлардын проблема лабораторияларынын кызматкерлерине.

“Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген кызматкер” кен казып алуу өнөр жайынын таш көмүр жана башка тармактарындагы ишканалардын, бирикмелердин, шахталардын, карьерлердин, кен ылгоо фабрикаларынын жогорку кесиптеги жумушчуларына, инженер-техникалык кызматкерлерине, мастерлерине чийки затты казып алууга, продукция өндүрүүгө, анын сапатын жакшыртууга сиңирген эмгеги үчүн бул тармакта кеминде 10 жыл иштегендерге, энергетика жана өнөр жай жагындагы жетектөөчү кесиптин жумушчуларына жана инженер-техникалык кызматкерлерге, ошондой эле министрликтердин, илим изилдөө, технологиялык долбоорлоо-конструктордук уюмдардын өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда, рынок экономикасынын жол-жоболорун таркатууда зор ийгиликтерге жана ата-мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен жана бул тармакта кеминде 15 жыл иштеген, илимдин жана техниканын жетишкендиктерин ишке киргизүүнүн, технологияны өркүндөтүүнүн, өндүрүштүк процесстерди механизациялаштыруунун жана автоматташтыруунун эсебинен өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатууда продукцияны чыгарууну көбөйтүүдө жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен кызматкерлерине.

“Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер” айыл чарба өндүрүшүнүн тармагын өнүктүрүүдө: илимдин, техниканын жетишкендиктерин, алдыңкы тажрыйбаны жана чарба жүргүзүүнүн жаңы ыкмаларын өздөштүрүүнүн негизинде түшүмдүүлүктү көбөйтүүдө, жердин күрдүүлүгүн, малдын жана бакма канаттуулардын азыктуулугун жогорулатууда мамлекетке жана калкка жогорку сапаттуу айыл чарба продукциясын сатууда кыйла ийгиликтерге жетишкен, ошондой эле жер жана агрардык реформаны жүргүзүүгө жигердүү катышкан, өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда рынок экономикасынын жол-жоболорун таркатууда зор ийгиликтерге жана ата-мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен жана айыл чарбасында кеминде 15 жыл иштеген

мамлекеттик чарбалардын, айыл чарба кооперативдеринин, ассоциацияларынын, акционердик коомдордун, агрофирмалардын, фермер жана дыйкан чарбаларынын, оңдоочу өнөрканалардын, кайра иштетүү өнөр жайынын ишканаларынын, илим-изилдөө мекемелеринин, окуу жайларынын жогорку кесиптеги кызматкерлерине, айыл чарба өндүрүшүн уюштуруучуларга жана башка органдардын кызматкерлерине.

“Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу” - илимдин жетишкендиктерин, жаңы техниканы жана эмгектин алдыңкы ыкмаларын өздөштүрүүнүн негизинде өндүрүштүк ишке сиңирген эмгеги үчүн

курулуш индустриясын, архитектураны өнүктүрүүдө, долбоорлорду иштеп чыгууда жана учурдагы архитектуралык комплекстерди, имараттарды жана курулуштарды түзүүдө, маданият эстеликтерин кайрадан калыбына келтирүүдө, ошондой эле өндүрүштүк тапшырмаларды аткарууда, баштан аяк курулуштун натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатууда кыйла ийгиликтерге жетишкен, өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда, рынок экономикасынын жол-жоболорун таркатууда зор ийгиликтерге жана ата-мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен жана адистиги боюнча кеминде 15 жыл иштеген курулуш жана долбоорлоо уюмдарынын, курулуш материалдарын чыгаруу боюнча ишканалардын жана курулуш индустриясын, илим-изилдөө жана конструктордук мекемелердин, окуу жайларынын жетектөөчү кесиптеги жогорку квалификациялуу жумушчуларына, архитекторлоруна, инженер-техникалык кызматкерлерине жана башка органдардын кызматкерлерине.

“Кыргыз Республикасынын транспортуна эмгек сиңирген кызматкер” өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатууга жана транспорт каражаттарын пайдаланууну жакшыртууга, ташуулардын өзүнө турган наркын төмөндөтүүгө, транспорт кызматынын сапатын жогорулатууга, материалдык жана отун ресурстарын үнөмдөөгө сиңирген эмгеги үчүн

илимдин, жаңы техниканын жана эмгектин алдыңкы ыкмаларын өндүрүштө өздөштүрүүнүн, машина паркын жана жабдууларды жогорку өндүрүмдүү пайдалануунун негизинде өндүрүштүк тапшырмаларды аткарууда, кыймылдын коопсуздугун камсыз кылууда жогору көрсөткүчтөргө жетишкен, өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда, рынок экономикасынын жол-жоболорун таркатууда зор ийгиликтерге жана ата-мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен жана тармакта кеминде 15 жыл кынтыксыз иштеген транспорттун темир жол, аба, суу, автомобиль жана башка түрлөрүнүн, шоссе жолдорду пайдалануунун алдыңкы кесиптеги жумушчуларынына, ошондой эле жогорку кесипкөй инженер-техникалык кызматкерлерине жана кызматчыларына, министрликтердин, административдик ведомстволордун, илим-изилдөө жана долбоорлоо уюмдарынын, окуу жайларынын кызматкерлерине.

“Кыргыз Республикасынын байланышына эмгек сиңирген кызматкер” - өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда, рынок экономикасынын жол-жоболорун таркатууда зор ийгиликтерге жана ата-мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен жана байланыш органдарында кеминде 15 жыл иштеген, байланыш каражаттарын өнүктүрүүгө, модернизациялоого, пайдаланууга, калкты тейлөөнү жакшыртууга, жаңы жогорку натыйжалуу техниканы жана технологияны иштеп чыгууга жана өздөштүрүүгө сиңирген кыйла эмгеги бар

телекоммуникациянын, уктуруунун, почта байланышынын, байланыштын курулуш, оңдоо, долбоорлоо ишканаларынын, байланыш жагындагы мамлекеттик башкаруу органдарынын алдыңкы кесиптеги жогорку кесиптеги кызматкерлерине.

“Кыргыз Республикасынын геология кызматына эмгек сиңирген кызматкер” - пайдалуу кендерди табуу, чалгындоо жана өнөр жайлык өздөштүрүүгө берүүдө, гидрогеологияда жана инженердик геологияда, экологиялык жактан таза технологияны өздөштүрүүдө, геологиялык илимди өнүктүрүүдө айырмаланган, өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда, рынок экономикасынын жол-жоболорун таркатууда зор ийгиликтерге жана ата-мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен жана адистиги боюнча кеминде 15 жыл иштеген

геологиялык, геофизикалык, гидрогеологиялык, топографиялык-геодезиялык уюмдардын, илим-изилдөө мекемелеринин жана окуу жайлардын алдыңкы кесиптеги жумушчуларына, жогорку кесиптеги инженер-техникалык кызматкерлерине жана кызматчыларына.

“Кыргыз Республикасынын калкты тейлөө тармагына эмгек сиңирген кызматкер” - калкка турмуш-тиричилик кызматын көрсөтүүгө, прогрессивдүү техниканы жана технологияны, кызматтын жаңы түрлөрүн, чийки затты, материалдарды, жаңы формаларды жана тейлөө ыкмаларын иштеп чыгууга жана өздөштүрүүгө, граждандарга социалдык жардамды жана аларды пенсия менен камсыз кылууну, муктаж болгондорго кайрымдуулуктун ар кандай формаларын жана түрлөрүн уюштурууга, калкты социалдык жактан коргоонун маанилүү багыттары боюнча илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүүгө сиңирген эмгеги үчүн, ошондой эле маданий эс алуу ишин жана туризмди өнүктүрүүгө сиңирген эмгеги үчүн

өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда, рынок экономикасынын жол-жоболорун таркатууда зор ийгиликтерге жана ата-мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен жана бул тармакта кеминде 15 жыл жана андан ашык иштеген ишканалардын, бирикмелердин, мекемелердин, уюмдардын жогорку кесиптеги кызматкерлерине.

“Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи” - мамлекеттик мыйзамдуулукту жана укук тартибин чыңдоого, граждандардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоого, укуктук мамлекетти калыптандырууга, юридикалык илимди өнүктүрүүгө, юридикалык кадрларды даярдоого өзгөчө эмгек сиңирген жана адистиги боюнча кеминде 15 жыл иштеген

жогорку квалификациялуу юристтерге.

“Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти” - экономикалык жана финансы ишине, экономикалык илимди өнүктүрүүгө өзгөчө эмгек сиңирген, өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда, рынок экономикасынын жол-жоболорун таркатууда зор ийгиликтерге жана ата-мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен жана адистиги боюнча кеминде 15 жыл иштеген

ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жогорку квалификациялуу экономисттерине жана адистерине.

“№Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоосуна эмгек сиңирген кызматкер” - жаратылыш ресурстарын сактоого, аз калдыктуу жана калдыксыз курулуштарды иштеп чыгууга жана өздөштүрүүгө, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн сактоого сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн

өз тармагына бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартууда, рынок экономикасынын жол-жоболорун таркатууда зор ийгиликтерге жана ата-мекендик кадрларды кайра даярдоодо жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен жана курчап турган чөйрөнү коргоо жана жаратылышты рационалдуу пайдалануу жагында 15 жыл жана андан ашык иштеген жаратылышты коргоо органдарынын жогорку кесиптеги кызматкерлерине экология проблемалары жагынан иш жүргүзгөн ишканалардын жана уюмдардын жумушчуларына, инженер-техникалык кызматкерлерине жана кызматчыларына, илим-изилдөө, долбоорлоо, технологиялык жана өндүрүштүк уюмдардын, башка мекемелердин кызматкерлерине.

“Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу” - адистиги боюнча кеминде 15 жыл иштеген Кыргыз Республикасынын денетарбия жана спорт боюнча адистерине, жогорку кесиптик чеберчиликтеги окутуучу-машыктыруучуларга, -

денетарбия жана спортту өнүктүрүүгө өзгөчө кошкон салымы, Олимпиадалык, Азия оюндарында, чемпионаттарда жана дүйнөлүк Кубоктордо жана башка ири эларалык мелдештерде ийгиликке жетишкен жогорку чеберчиликтеги спортсмендерди даярдоо боюнча ийгиликтүү машыктыруучулук жана тарбиялык иши, төмөнкүдөй орундарды ээлеген спортсмендерди даярдагандыгы үчүн:

спорттун Олимпиадалык түрлөрү боюнча:

- Олимпиадалык оюндарда - 1-8-орун;

- дүйнөлүк чемпионатта - 1-6-орун;

- Азия оюндарында - 1-3-орун;

- Азия чемпионатында - 1-2-орундар;

спорттун командалык түрлөрү боюнча:

- Азия оюндарында - 1-6-орундар;

- Азия чемпионатында - 1-3-орундар;

- клубдук командалар арасында Азия чемпионатында - 1-3-орундар;

- дүйнөлүк чемпионатта финалга чыккандыгы үчүн;

- Олимпиадалык оюнга катышууга укук алгандыгы үчүн;

спорттун Олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча:

- дүйнөлүк чемпионатта - бирдиктүү расмий чемпионаттагы 1-орун (эки жолу);

- Азия чемпионатында - кеминде он мамлекет катышкан бирдиктүү расмий чемпионаттагы 1-орун (эки жолу);

- Азия оюндарында - 1-2-орундар;

- Параолимпиадалык оюндарда - 1-3-орундар;

- майыптар арасында дүйнөлүк чемпионатта- 1-3-орундар;

- шахматтык олимпиадада - 1-3-орундар;

- шахмат боюнча эларалык гроссмейстерди даярдагандыгы үчүн;

спорттун улуттук түрлөрү боюнча:

- спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүүгө, спорттун улуттук түрлөрү боюнча Кыргыз Республикасынын он чемпионун жана Кыргыз Республикасынын Спартакиадасынын беш чемпионун даярдоого кошкон көрүнүктүү салымы үчүн.

“Кыргыз Республикасынын спортунун эмгек сиңирген чебери” - Олимпиадалык жана Азия оюндарында, дүйнөлүк жана Азия чемпионаттарында жана башка эларалык мелдештерде ийгиликке жетишип, төмөнкүдөй орундарды ээлеген спортсмендерге:

спорттун Олимпиадалык түрлөрү боюнча:

- Олимпиадалык оюндарында - 1-8-орун;

- дүйнөлүк чемпионатта - 1-6-орун;

- Азия оюндарында - 1-3-орун;

- Азия чемпионатында - 1-2-орундар;

спорттун командалык түрлөрү боюнча:

- Азия оюндарында - 1-6-орундар;

- Азия чемпионатында - 1-3-орундар;

- клубдук командалар арасында Азия чемпионаты - 1-3-орундар;

- дүйнөлүк чемпионатта финалга чыккандыгы үчүн;

- олимпиадалык оюнга катышууга укук алгандыгы үчүн;

спорттун Олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча:

- дүйнөлүк чемпионатта - бирдиктүү расмий чемпионаттагы 1-орун (эки жолу);

- Азия чемпионатында - кеминде он мамлекет катышкан бирдиктүү расмий чемпионаттагы 1-орун (эки жолу);

- Азия оюндарында - 1-2-орундар;

- Параолимпиадалык оюндарда - 1-3-орундар;

- майыптар арасында дүйнөлүк чемпионатта - 1-3-орундар;

- шахматтык олимпиадада - 1-3-орундар;

- шахмат боюнча эларалык гроссмейстердин наамынын ченемин толтургандыгы үчүн;

спорттун улуттук түрлөрү боюнча:

- спорттун улуттук түрлөрү боюнча Кыргыз Республикасынын он жолку чемпионуна жана Кыргыз Республикасынын Спартакиадасынын эки жолку чемпионуна;

“Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу” - мамлекеттик зор мааниси бар жана өндүрүшкө киргизилип, экономикалык олуттуу натыйжа берген ойлоп табуулардын авторлоруна, ошондой эле көп жылдык үзүрлүү ойлоп табуучулук иш жүргүзгөн ойлоп табуучуларга.

“Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна

эмгек сиңирген кызматкер” - дене тарбиясын жана спортту өнүктүрүүгө, калктын дене тарбия, массалык спорт, жогорку жетишкендиктер спорт системасын өнүктүрүүгө, кадрларды даярдоого жана квалификациясын жогорулатууга, дене тарбияны жана спортту өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүүгө сиңирген эмгеги үчүн, дене тарбияны жана спортту өнүктүрүүнү камсыз кылган уюштуруу-усулдук, окуу-машыктыруу, тарбиялоо, инженердик-техникалык, илимий-педагогикалык жана чарбалык иштеги жетишкендиктери үчүн дене тарбия жана спорт мекемелеринин дене тарбия жана спорт жагында 15 жана андан ашык жыл иштеген жогорку кесипкөй кызматкерлерине.

“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер” - мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жана турмушка ашырууга, мамлекеттик кызмат системасын өркүндөтүүгө кошкон салымы жана мамлекеттик органдын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууда кыйла ийгиликтерге жетишкендиги үчүн мамлекеттик кызматта 10 жана андан ашык жыл иштеген мамлекеттик кызматчыларга.

“Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна эмгек сиңирген кызматкер” - жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты иштеп чыгууда жана жүзөгө ашырууда кошкон салымы, муниципалдык кызмат системасын өркүндөткөндүгү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууда кыйла жетишкендиктери үчүн муниципалдык кызматта 15 жыл жана андан ашык иштеген муниципалдык кызматчыларга, ошондой эле мамлекеттик кызматчыларга жана коомдук уюмдардын ишмерлерине.        

        

                   Кыргыз Республикасынын Президентинин

1996-жылдын 10-июлундагы

N 234 Жарлыгы менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы жөнүндө
ЖОБО
 

(КР Президентинин 1997-жылдын 7-июнундагы  N 166, 2016-жылдын 3-октябрындагы  № 203 Указдарынын редакцияларына ылайык) 

Өлкөнүн социалдык-экономикалык жана руханий мүмкүнчүлүктөрүн арттырууга эмгек сиңирген, мамлекеттик кызматта, өндүрүштүк, илимий-техникалык, чыгармачылык, тарбия берүү, коомдук жана кайрымдуулук иштеринде олуттуу ийгиликтерге жетишкен граждандар Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланат.

Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар, Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык бирдиктери, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар сыйланышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасына “Ардак белгиси” төш белгиси кошо берилет, анын катар номери болот.

“Ардак белгиси” төш белгиси көкүрөктүн оң тарабына тагылат жана сыйлангандын ардак наамы бар болсо, Кыргыз Республикасынын ардак наамынын төш белгисинен кийин жайгашат.

 

Басып чыгаруу