Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Жергиликтүү соттордун судьяларын бошотуу жана дайындоо боюнча жарлыктарга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларын бошотуу жана дайындоо маселелери боюнча жарлыктарга кол койду.

Кыргыз Республикасынын судьяларды тандоо боюнча кеңеши Кыргыз Республикасынын Президентине 2013-жылдын январынын башында Бишкек шаардык сотунун (БШС) судьялык кызматына дайындоо үчүн 28 талапкер боюнча сунуш киргизген.

Колдо болгон материалдарды окуп-үйрөнүүнүн негизинде жана алардын ар бири менен аңгемелешүүнүн жыйынтыктарын эске алып, мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын судьяларды тандоо боюнча кеңешине  сунуш кылынган 7 талапкер, анын ичинде Бишкек шаардык сотунун мурдагы бардык жетекчилери (төрага жана анын орун басарлары) боюнча материалдарды кайтарып берди жана 21 талапкер боюнча бул Кеңештин сунуштарына макул болду.

Конкурстук тандоонун жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти 5 жарлыкка кол койду.

Биринчи жарлык менен 2013-жылдын 16-январынан баштап, өз каалоолору боюнча арыздарына ылайык Бишкек шаардык сотунун 4 судьясы кызматтарынан мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Мыйзамдын талабы боюнча, судьялар Президенттин атына арызды Судьяларды тандоо Кеңешине беришет. Өз кезегинде, Судьяларды тандоо Кеңеши ал арыздарды Президенттин кароосуна жөнөтөт:

- Асанова Нургуль Молдобековна, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Бишкек шаардык сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Давлетбаева Мадина Акремовна, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Бишкек шаардык сотунун төрагасынын орун басарынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Джузенова Светлана Амандыковна, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Бишкек шаардык сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Токсобаева Анаркуль Калыковна, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Бишкек шаардык сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн.

Экинчи жарлык менен Конституцияга ылайык конкурс боюнча тандалып алынган 21 талапкер 2013-жылдын 17-январынан баштап, жергиликтүү соттордун судьялык кызматына дайындалышты:

- Абдрахманова Кулумжан Усеналиевна;

- Албанова Джумагуль Кубегеновна;

- Алыбаев Азамат Артельевич;

- Алибаев Акматали Имаралиевич;

- Бейсекеев Эрмек Толеувич;

- Бранчаева Сания Измайловна;

- Воронцова Ирина Николаевна;

- Горшковская Ирина Вадимовна;

- Джусупова Жамал;

- Зулушев Курманкул Токторалыевич;

- Крицкая Светлана Михайловна;

- Кудайбергенов Алмазбек Нурсеитович;

- Мамбеталы Жаныл;

- Момунов Дуйшенбек Райымбекович;

- Мулюкбаева Диляра Абдрахмановна;

- Мурзалиева Жыргал Нуржановна;

- Осмонов Айдарбек Касымалиевич;

- Рыбалкина Антонина Дмитриевна;

- Сатыев Медербек Асанбекович;

- Толубаева Бермет Мамыровна

- Фахритдинова Лилия Дарвиновна.

Үчүнчү жарлык менен жергиликтүү соттордун дайындалган 21 судьясы 2013-жылдын 17-январынан баштап, судьянын ыйгарым укуктарын аткаруу үчүн Бишкек шаардык сотуна жөнөтүлдү:

- Абдрахманова Кулумжан Усеналиевна;

- Албанова Джумагуль Кубегеновна;

- Алыбаев Азамат Артельевич;

- Алибаев Акматали Имаралиевич;

- Бейсекеев Эрмек Толеувич;

- Бранчаева Сания Измайловна;

- Воронцова Ирина Николаевна;

- Горшковская Ирина Вадимовна;

- Джусупова Жамал;

- Зулушев Курманкул Токторалыевич;

- Крицкая Светлана Михайловна;

- Кудайбергенов Алмазбек Нурсеитович;

- Мамбеталы Жаңыл;

- Момунов Дуйшенбек Райымбекович;

- Мулюкбаева Диляра Абдрахмановна;

- Мурзалиева Жыргал Нуржановна;

- Осмонов Айдарбек Касымалиевич;

- Рыбалкина Антонина Дмитриевна;

- Сатыев Медербек Асанбекович;

- Толубаева Бермет Мамыровна;

- Фахритдинова Лилия Дарвиновна.

Төртүнчү жарлык менен 2013-жылдын 17-январынан баштап, Бишкек шаардык сотунун иштеп жаткан курамы толук курамы менен (20 судья) шаардык соттун судьясы кызматтарынан бошотулду:

- Абдрахманова Кулумжан Усеналиевна;

- Албанова Джумагуль Кобогоновна;

- Арзиев Аликбек Маматович;

- Бейсекеев Эрмек Толеувич;

- Борончиева Гульсана Исмаиловна;

- Воронцова Ирина Николаевна;

- Горшковская Ирина Вадимовна;

- Джакупов Марсбек Джакишович;

- Доспаева Кунтуган Ахмеджановна;

- Дуйшенбекова Гульнара Султанбековна;

- Жакыбердиев Жолдошбек;

- Джусупова Жамал;

- Мулюкбаева Диляра Абдрахмановна;

- Мурзалиева Жыргал Нуржановна;

- Рыбалкина Антонина Дмитриевна;

- Таштанбеков Сагынбек Рысбекович;

- Толубаева Бермет Мамыровна;

- Уметова Айгуль Таштанбековна;

- Усенов Канатбек Садыкович;

- Фахритдинова Лилия Дарвиновна.

Бешинчи жарлык менен Бишкек шаардык сотуна дайындалган жана жөнөтүлгөн, башка жергиликтүү соттордо иштеп жаткан 6 судья 2013-жылдын 17-январынан баштап, тиешелүү жергиликтүү соттордун судьясы кызматтарынан бошотулду:

- Алибаев Акматали Имаралиевич – Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Ош облусунун Райондор аралык сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Бранчаева Сания Измайловна - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Зулушев Курманкул Токторалыевич - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Чүй облусунун Сокулук райондук сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Мамбеталы Жаңыл - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Осмонов Айдарбек Касымалиевич - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Сатыев Медербек Асанбекович - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Чүй облусунун Сокулук райондук сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн.

Бишкек шаардык сотунун судьялык корпусу жаңыланды. Конкурстук тандоодон БШСнун иштеп жаткан 11 судьясы өттү, бул шаардык соттун судьяларынын жалпы санынан алганда 39%ды түзөт. Мурда сот тутумунда иштебеген 2 жаңы судьяны кошкондо, 10 жаңы судья келип кошулду.

Конкурстук тандоодон өткөн 21 талапкер Кыргыз Республикасынын жаңы Конституциясынын 94-беренесинин 8-бөлүгүнө жана “Кыргыз Республикасынын Конституциясын ишке киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүнө ылайык, судья болуп, биринчи жолкусунда 5 жылдык мөөнөткө шайланды.

Кыргыз Республикасынын жаңы Конституциясынын талаптары боюнча, аталган мыйзамдык ченемдерге ылайык жергиликтүү соттордун бардык иштеп жаткан судьялары биринчи жолку дайындалууга милдеттүү болуп эсептелет.

Жарлыктар кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

2013-жыл 19-январь