Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент «Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамга каршы пикир билдирди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңешке «Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамга каршы пикирин билдирди.

Кабыл алынган Мыйзамда өлкөбүздүн жарандарына 2012-жылдын 31-декабрын кошкондо алынган кирешелерге жана мүлккө карата салыктарды, бажы төлөмдөрүн, социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөрдү жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча билдирилбеген милдеттенмелерди бул салыктарды, чегерүүлөрдү жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөбөстөн көрсөтүлгөн кирешелерди жана мүлктү ыктыярдуу декларациялоо каралган. Ошону менен бирге декларациялоо мөөнөттөрү   “ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып  - 2013-жылдын 1-апрелине чейин”,- деп белгиленген.

Демек, кабыл алынган Мыйзамга ылайык, кирешелерди жана мүлктү легалдаштырууга байланыштуу бардык иш-чараларды жүргүзүүгө 2 айдан бир аз көбүрөөк (ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып 2013-жылдын 1-апрелине чейин) убакыт чектелген. Ушул себептен натыйжалуу жыйынтыкты күтүү кыйын эле, анткени мындай кыска мөөнөттө Мамлекеттик салык кызматы төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттүү болчу:

- Мыйзам жоболорун, кирешелерди жана мүлктү легалдаштыруу зарылдыгын, ошондой эле жалпы декларациялоону киргизүү процессинде билдирилбеген кирешелер жана мүлк табылган учурда анын укуктук кесепеттерин түшүндүрүү менен активдүү маалыматтык өнөктүк жүргүзүү;

- өлкө жарандарына өздөрүнүн кирешелерин жана мүлкүн легалдаштыруунун маанилүү экендигин түшүнүү жана чечим кабыл алуу үчүн жетиштүү убакыт берүү.

Бул жерде “Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган кирешелерди жана мүлктү легалдаштыруу жалпы салыктык декларациялоону киргизүүгө чейинки алдын ала этап болуп санала тургандыгын көңүлгө алуу керек.

Ошол эле убакта кирешелерди жана мүлктү легалдаштырууга даярдоо, ошондой эле жалпы  салыктык декларациялоону киргизүү боюнча көрүлгөн чаралар жетишсиз болуп калгандыгын, мындай жагдай бул маанилүү иш-чараны үзгүлтүккө учуратууга алып келиши мүмкүн эле.

Түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен Өкмөт бирдиктүү салык декларациясын берүүнү кароочу жалпы декларациялоо мөөнөтүн 2012-жылдан эмес, 2014-жылдан баштоого которуу жөнүндө мыйзам долбоорун демилге кылган.

Декларациялоо мөөнөтүн өзгөртүү боюнча Өкмөттүн сунушу обьективдүү чындыктан келип чыгууда, анткени калктын кеңири катмары жана салык кызматы мындай жаңы киргизүүлөргө бүгүнкү күндө таптакыр даяр эмес. Ушуга байланыштуу 2015-жылдын башталышына карата төмөнкүлөрдү камсыз кылуу максатында маалыматтык, методикалык жана уюштуруу мүнөзүндөгү кеңири масштабдуу иш-чараларды кылдаттык менен даярдоо жана жүзөгө ашыруу зарыл:

- бирдиктүү салык декларациясын толтуруу жана берүү жол-жоболору боюнча өлкөнүн жарандары үчүн болушунча ыңгайлуу шарттарды;

- декларацияларды кабыл алууга, иштеп чыгууга жана анализдөөгө Мамлекеттик салык кызматынын толук даярдыгын.

Мамлекет башчысы Өкмөт тарабынан демилге кылынган жалпы салыктык декларациялоону киргизүүнү кийинкиге жылдыруу Жогорку Кеңеште колдоого ээ болот деген ишенимде.

Мына ушундан улам Президент жогоруда көрсөтүлгөн эки иш-чаранын өз ара байланыштуулугун эске алуу менен, парламентке  жогоруда аталган Мыйзамда каралган кирешелерди жана мүлктү легалдаштыруу үчүн бөлүнгөн декларациялоо мөөнөтүн кайра карап чыгуу максатка ылайыктуу деген сунушун киргизди.

2013-жыл 21-январь