Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кодекске толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кодексине толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2012-жылдын 29-ноябрында кабыл алган.

Мыйзамдын максаты администрациялык камакка алуунун максималдык мөөнөтүн 15тен 5 суткага чейин кыскартуу жана жаза-чаранын жаңы түрүн – коомдук жумуштарга тартууну киргизүү аркылуу администрациялык жаза-чаранын (жосун жасаган адамды мыйзамдарды кыйшаюусуз сактоого тарбиялоо, жаңы укук бузуулардын алдын алуу) максатына жетүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат.

Бул максатты жүзөгө ашыруу үчүн кол коюлган мыйзамда төмөндөгүлөр каралган:

1)    Кодекстин 38-беренесин өзгөртүү (администрациялык камакка алуу), ага ылайык администрациялык камакка алуу беш суткага (колдонуудагы редакциясында - 15 суткага чейин), өзгөчө же согуштук абалындагы шартта коомдук тартипке шек келтирилгендиги - жети суткага чейин (колдонуудагы редакциясында - 3 суткага чейин)  колдонулат;

2)    АЖжКнын 27-беренесин (администрациялык жаза-чаранын түрлөрү) 13-пункт менен толуктоо, аны менен администрациялык жаза-чаранын жаңы түрү – коомдук жумуштарга тартуу киргизилет.

3)    АЖжКнын 28-беренесинин 2-бөлүгүндө коомдук жумуштарга тартуу  администрациялык жаза-чаранын негизги, ошондой эле кошумча түрү катары белгилене жана колдонула тургандыгын бекиткен ченем киргизилген.

4)    АЖжКны коомдук жумуштар түшүнүгүн, ошондой эле администрациялык жаза-чаранын бул түрүн колдонуу шарттарын жана тартибин караган жаңы,  40-1-берене менен толуктоо.
    
         Коомдук жумуштар укук бузуучу негизги жумушунан же окуусунан бош кезде коомдун пайдасына бекер эмгек кылып берүүсүнөн турат, анын түрүн сот аныктайт. Коомдук жумуштардын түрлөрүнүн тизмесин, ошондой эле аларды аткаруу тартибин КР Өкмөтү аныктайт. Ички иштер органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары адамдарды коомдук жумуштарга тартуу боюнча чараларды биргелешип ишке ашырышат.

5)    42-беренени, ага ылайык администрациялык укук бузууну ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген, биринчи же экинчи топтогу майыптыгы бар адам жасаса бул администрациялык жоопкерчиликти жеңилдетүүчү жагдай болуп саналат деген жобо менен толуктоо;

6)    Кодекстин 508-беренесин толуктоо, ага ылайык укук бузгандыгы үчүн администрациялык камакка алуу жана/же коомдук жумуштарга тартуу каралган укук бузууларды райондук, шаардык соттордун судьялары, ал эми өзгөчө же аскер абалында шарттарда – ошондой эле аскер коменданты же ички иштер органынын начальниги карайт деген ченем менен толуктоо;

7)    Кодекстин бүткүл тексти боюнча администрациялык камакка алуунун мөөнөтүнүн 15 суткадан 5 суткага чейин кыскартылышына жана администрациялык жаза-чаранын жаңы түрү – коомдук жумуштарга тартуунун киргизилишине байланыштуу тиешелүү түзөтүүлөрдү киргизүү.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн үч ай өткөндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү

 

2013-жыл 11-январь