Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларын бошотуу жана дайындоо боюнча жарлыктарга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун айрым судьяларын бошотуу жана дайындоо боюнча жарлыктарга кол койду.

Кыргыз Республикасынын судьяларды тандоо боюнча кеңеши Кыргыз Республикасынын Президентине 2013-жылдын 14-январында Чүй облустук сотунун судьялык кызматына дайындоо үчүн 17 талапкер боюнча сунуш киргизген.

Колдо болгон материалдарды окуп-үйрөнүүнүн негизинде жана алардын ар бири менен аңгемелешүүнүн жыйынтыктарын эске алып, мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын судьяларды тандоо боюнча кеңешине  сунуш кылынган 3 талапкер боюнча материалдарды кайтарып берди жана 14 талапкер боюнча бул Кеңештин сунуштарына макул болду.

Конкурстук тандоонун жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти 5 жарлыкка кол койду

Биринчи жарлык менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 64- беренесинин 3-бөлүгүнүн 4-пунктуна жана 95-беренесинин 5-бөлүгүнө, “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 26-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык токтом кылынат:

Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин сунушу боюнча төмөнкүлөр 2013-жылдын 22-январынан өз каалоолору боюнча мөөнөтүнөн мурда бошотулсун:

- Батырканов Багыш Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Чүй облустук сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Мамбеткалиева Гулсыйна Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Чүй облустук сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Рустембекова Света Султанкуловна Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Чүй облустук сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн.

Экинчи жарлыкка ылайык, Кыргыз Республикасынын судьяларды тандоо боюнча кеңеши Чүй облустук сотунун судьялык кызматына сунуштаган талапкерелерди карап чыгып жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 64- беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктуна жана 95-беренесинин 8-бөлүгүнүн экинчи абзацына жана “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 22-беренесинин 3-бөлүгүнүн биринчи абзацына ылайык токтом кылынат:

2013-жылдын 23-январынан тартып биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьялыгына төмөнкүлөр дайындалсын:

- Айжигитов Дастанбай Абдирашитович;

- Айтбаева Индира Мукашевна;

- Джумагулов Азамат Кадырбекович;

- Джунушпаев Кыдык Карыбаевич;

- Исаев Нурбек Рустамбекович;

- Кадырова Гульназ Кубанычбековна;

- Кадыркулова Алма Камчыбековна;

- Калыбаева Шааркан Акматалиевна;

- Курманбаев Жекшеналы Анарбекович;

- Онолбеков Дамирбек Мадылбекович;

- Садырбеков Улан Маданбекович;

- Турумбекова Джилдыскан Насыркановна;

- Хлыбова Любовь Леонидовна;

- Чекирова Асель Мелисовна.

Үчүнчү жарлыкка ылайык, “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 22-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык токтом кылынат:

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун төмөнкү судьялары Чүй облустук сотуна Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларынын ыйгарым укуктарын жүргүзүү үчүн жиберилсин:

- Айжигитов Дастанбай Абдирашитович;

- Айтбаева Индира Мукашевна;

- Джумагулов Азамат Кадырбекович;

- Джунушпаев Кыдык Карыбаевич;

- Исаев Нурбек Рустамбекович;

- Кадырова Гульназ Кубанычбековна;

- Кадыркулова Алма Камчыбековна;

- Калыбаева Шааркан Акматалиевна;

- Курманбаев Жекшеналы Анарбекович;

- Онолбеков Дамирбек Мадылбекович;

- Садырбеков Улан Маданбекович;

- Турумбекова Джилдыскан Насыркановна;

- Хлыбова Любовь Леонидовна;

- Чекирова Асель Мелисовна.

Төртүнчү жарлыкка ылайык, “Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүнө, “Кыргыз Республикасынын Судьяларды тандоо боюнча кеңеши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 22-беренесинин 2-4-бөлүгүнө ылайык жана Кыргыз Республикасынын жаңы Конституциясына ылайык Чүй облустук сотуна жаңы судьялардын дайындалгандыгына байланыштуу токтом кылынат:

2013-жылдын 23-январынан баштап Чүй облустук сотунун иштеп жаткан төмөнкү  судьялары толук курамында кызматынан бошотулсун:

- Айжигитов Дастанбай Абдирашитович;

- Айтбаева Индира Мукашевна;

- Бейшеева Зарема Асаналиевна;

- Калыбаева Шааркан Акматалиевна;

- Султаналиев Улан Кенжебекович;

- Токтомамбетов Кенешбек Божокоевич;

- Туйбаев Курманбек Арзыгулович;

- Хлыбова Любовь Леонидовна.

Бешинчи жарлык менен “Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьясы болуп дайындалгандыгына жана жергиликтүү соттордун судьяларынын ыйгарым укуктарын жүргүзүү үчүн Чүй облустук сотуна жиберилгендигине байланыштуу токтом кылынат:

Төмөнкүлөр 2013-жылдын 23-январынан баштап мөөнөтүнөн мурда бошотулсун:

- Джумагулов Азамат Кадырбекович - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Талас облусунун Кара-Буура райондук сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Джунушпаев Кыдык Карыбаевич - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Ысык-Көл облустук сотунун төрагасынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Исаев Нурбек Рустамбекович - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл райондук сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Кадырова Гульназ Кубанычбековна - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Чүй облусунун Москва райондук сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Курманбаев Жекшеналы Анарбекович - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Нарын облусунун Райондор аралык сотунун төрагасынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Онолбеков Дамирбек Мадылбекович - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Ысык-Көл облустук сотунун төрагасынын орун басарынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн;

- Турумбекова Джилдыскан Насыркановна - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясынын кызматынан жана Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл райондук сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын жүргүзүүдөн.

Чүй облустук сотунун судьялык корпусу жаңыланды, конкурстук тандоодон облсоттун иштеп жаткан 4 судьясы өттү. Бул болсо штаттагы судьялардын 23,5%ын түзөт. Мурда сот системасында иштебеген 3өөнү кошкондо жаңы 10 судья келди. 14 судьянын 7өө же соттун курамынын жарымын аялдар түзөт.

Конкурстук тандоодон өткөн 14 талапкер Кыргыз Республикасынын жаңы Конституциясынын 94-беренесинин 8-бөлүгүнө жана “Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүнө ылайык, судья болуп, биринчи жолкусунда 5 жылдык мөөнөткө шайланды.

Кыргыз Республикасынын жаңы Конституциясынын талаптары боюнча, аталган мыйзамдык ченемдерге ылайык жергиликтүү соттордун бардык иштеп жаткан судьялары биринчи жолку дайындалууга милдеттүү болуп эсептелет.

Жарлыктар кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

2013-жыл 26-январь