Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүү киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жазакодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө» Мыйзамгакол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2012-жылдын 20-декабрында кабыл алынган.

Мыйзам  адамдарды иш жүзүндө никелик мамилелерге өтүү максатында ала качкандыгы үчүн, ошондой эле аялды анын эркине каршы никеге туруу максатында ала качуу үчүн кылмыш-жазасын күчөтүү аркылуу он жети жашка (нике) толо элек адамдардын укугун, ошондой эле аялдардын никеге туруу эркиндигин коргоону күчөтүүгө багытталган.

Көрсөтүлгөн максаттарды жүзөгө ашыруу үчүн Мыйзамда төмөнкүлөр каралган:

- КР КЖКнын 154-беренесинин экинчи бөлүгүнүн санкциясын жазанын минималдуу мөөнөтүн – үч жылдан беш жылга чейин эркиндигинен ажыратуу, максималдуусунжети жылдан он жылга чейин көбөйтүү жолу менен өзгөртүү;

- КР КЖКнын 155-беренесин эки бөлүккө бөлүү, экинчи бөлүгүндө кылмыштын “аялды эркине каршы никеге туруу үчүн ала качуу” деген өз алдынча квалификациялоочу белгисин бөлүп көрсөтүү жана бул кылмышты жасагандык үчүн беш жылдан жети жылга чейин эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза белгилөө жолу менен жоопкерчиликти күчөтүү.  

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

2013-жыл 26-январь