Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Ченемдик укуктук актылар жөнүндө» Мыйзамга толуктоо киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан  2013-жылдын 19-январында кабыл алынган.

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамдын 3-беренесине ылайык ченем чыгаруу иштери төмөнкү принциптердин негизинде ишке ашырылат:

- жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоо;

- мыйзамдуулук;

- негизделгендик;

- максатка ылайыкталгандык;

- адилеттик;

- маалымдуулук.

Ченемдик укуктук акт анын атайын билими бар же жок экендигине карабастан ар бир жаран үчүн түшүнүктүү жана жеңил кабыл алынгыдай болушу керек экендигин эске алуу менен кабыл алынган мыйзамда жогоруда көрсөтүлгөн берене дагы бир принцип - ченемдик укуктук актынын тилинин жеткиликтүүлүгү принциби менен толукталат.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып  күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү

 

2013-жыл 15-февраль