Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө” конституциялык Мыйзамга өзгөртүү киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу”  Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 20-июнунда кабыл алган.

Ал “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 6- жана 61-беренелеринин ортосунда орун алган коллизияны жоюу максатында кабыл алынган.

Алсак, ушул конституциялык Мыйзамдын 6-беренесинин 2-бөлүгү менен Конституциялык палатанын судьяларынын чогулушу эгерде ага палатанын судьяларынын жалпы санынын кеминде 2/3 катышса, ыйгарым укуктуу болуп санала тургандыгы каралган, бул палатанын төрагасын, төрагасынын орун басарын жана судья- катчысын шайлоо үчүн зарыл жана жетиштүү.

Ошону менен бирге 61-берененин 2-бөлүгүндө Конституциялык палата анын толук курамы түзүлгөндөн кийин Конституциялык палатанын   төрагасын, төрагасынын орун басарын жана судья-катчысын шайлайт жана токтоосуз ишке киришет деп көрсөтүлгөн.

“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 61-беренесинин 2-бөлүгүнө өзгөртүү киргизилет, ага ылайык Конституциялык палата анын ыйгарым укуктуу  курамы, б.а. судьяларынын жалпы санынын кеминде 2/3 түзүлгөндөн кийин Конституциялык палатанын төрагасын, төраганын орун басарын, судья-катчысын шайлайт.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2013-жыл 27-июнь