Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин жана Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат орундарынын Реестрин бекитүү жөнүндө» Жарлыкка кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин жана Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат орундарынын Реестрин бекитүү жөнүндө» Жарлыкка кол койду.

Мамлекеттик кызмат орундарынын жаңы Реестри жана муниципалдык кызмат орундарынын жаңы Реестри бир даражадагы кызматтардын эң жаңы унификацияланган классификациясын камтыйт, бул болсо кадрлар менен иштөө тартибин кыйла жөнөкөйлөштүрөт. Ыйгарым укук чөйрөсү бир типтүү болгон кызматтардын аталыштарынын саны кыскартылды.

Реестрлерде кызматтарды бир категорияга кийирүү менен бир типтүү кызматтар горизонталы боюнча так шайкештикке келтирилген, бул ар түрдүү минстрликтердин, администрациялык ведомстволордун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик кызматкерлерин горизонталдык ротациялоо механизмдерин колдонуу, ошондой эле бир даражадагы кызматтар үчүн бирдей деңгээлдеги эмгек акы белгилөө үчүн мүмкүнчүлүк берет.

Саясый муниципалдык кызматтардын курамынан шаардык кеңештердин төрагалары менен төрага орун басарларынан тышкары жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлануучу кызматтары чыгарылып салынды.

Реестрлердин долбоору таблица түрүндө түзүлгөн, бул ар түрдүү мамлекеттик жана муниципалдык органдардын статусунун катышын ачык-айкын көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.

Реестрлер Кыргыз Республикасынын Конституциясы, мыйзамдары жана башка ченемдик укуктук актылары менен ылайык келтирилген.

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте өз түзүмдөрүн, штаттык жүгүртмөлөрүн жана кызматтардын аталыштарын ушул Жарлыкка ылайык келтирүүгө тийиш.

Мындан ары мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестрлерине өзгөртүүлөрдү киргизүү Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы менен милдеттүү макулдашуу боюнча жүргүзүлүүгө тийиш.

Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2013-жыл 28-июнь