Президент Алмазбек Атамбаев: “Тынчтык, ынтымакташтык жана туруктуулук - акыркы жылдары биздин жетишкендигибиз. Өлкөбүз, элибиз, турмушубуз көз көрүнө өзгөрүп жатат