Президент Алмазбек Атамбаев: “Кыргызстан келечекте кыргыз жараны деген бирдиктүү улуттук руху, күчтүү экономикасы бар мамлекет жана бакубат турмушта жашаган эркин адамдардын өлкөсү болот”