2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясынын тексти

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы № 11 жарлыгы менен бекитилген 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясынын тексти.

Стратегиянын кыргызча тексти менен бул жерден таанышса болот >>>

Стратегиянын орусча тексти менен бул жерден таанышса болот >>>

Стратегиянын англисче тексти менен бул жерден таанышса болот >>>

23-январь, 2013-жыл
Басып чыгаруу