Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент «Кыргыз Республикасындагы букмекердик кеңселердин жана тотализаторлор бюросунун иши жөнүндө» Мыйзамга каршы пикирин жөнөттү

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңешке «Кыргыз Республикасындагы букмекердик кеңселердин жана тотализаторлор бюросунун иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына каршы пикирин жөнөттү.

2012-жылдын 13-декабрында КР Өкмөтүнүн демилгеси боюнча КР Жогорку Кеңеши «Кыргыз Республикасындагы букмекердик кеңселердин жана тотализаторлор бюросунун иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алган.

Мыйзамдын максаты Кыргыз Республикасындагы букмекердик кеңселердин жана тотализаторлор бюросунун ишин укуктук жактан жөнгө салуу болуп саналат (мурда «Кыргыз Республикасында кумар оюн ишине тыюу салуу жөнүндө» Мыйзамдын 3-беренеси менен тотализатор жана букмекердик кеңсе сыяктуу иши өзүнчө мыйзам менен жөнгө салына турган кумар оюн мекемелерине бул тыюу салуу таркатылбайт деп бекитилген).

Муну менен бирге  адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин, калктын адеп-ахлактыгын жана ден соолугун коргоонун артыкчылыктуулугунун конституциялык принциптерин көңүлгө алуу менен төмөнкүлөрдү белгилеп, Президент мыйзамды Жогорку Кеңешке кайтарып берди:

Букмекердик кеңсе жана тотализатор бюросу ставкаларды жана мелдешүүнү (пари) кабыл алган кумар жайларына кирет, б.а. – бул тобокелдикке негизделген жана катышуучулардын ортосунда түзүлгөн утуш жөнүндө макулдашуу. Анын натыйжасы утуштун болгон же болбогондугу белгисиз жагдайга көз каранды.

Букмекердик кеңселердин жана тотализаторлор бюросунун ишин  спорттук  окуянын натыйжасына гана мелдешке чыгууну уюштуруу менен чектөө сунушталгандыгына карабастан, алардын иши жарандар үчүн терс социалдык кесепеттерге алып келип, адамдын адеп-ахлактык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизип, социалдык, кесипкөй, материалдык жана үй-бүлөлүк баалуулуктардын төмөндөшүнө алып келүүсү мүмкүн.

Мелдеш түзүлгөн окуяга карата талдоо жана ыктымалдуулук болжол туура эмес чыккан учурда оюнчу финансылык жоготуу тобокелдигине дуушар болот жана ошол жоготууну калыбына келтирүү аракетинде анда акырындык менен оюнга көз карандылык өрчүшү мүмкүн. Жакырчылык жанга батып жана социалдык жоопкерчилик төмөн болуп турганда айрым жарандардын оюнга көз карандылыгы алардын үй-бүлөлөрүнүн экономикалык абалын ого бетер начарлатып жибериши ыктымал.  

Ушундан улам букмекердик кеңселердин жана тотализаторлордун ишине сунушталып жаткан тыюу салуу мезгилдик алкактар менен жарандардын аң-сезими кандайдыр бир мелдешүү акыл-эстин чектеринде, адеп-ахлак жана үй-бүлө дөөлөттөрүнө зыян келтирбегидей жана өз жашоо-турмушунун деңгээлине тете болушу керектигин түшүнүүгө жеткен, ал эми коом жалпысынан бул сыяктуу ишти оң кабыл алууга даяр болгон кезге чейин чектелиши мүмкүн.   

Мамлекет жана коом жаранда жаратман эмгекке жана жаман азгырыктардан эркиндикке негизденген өздүк кадыр-барк сезимин тарбиялоого кызыкдар. Мында кандайдыр-бир реалдуу же болжолдонуучу материалдык пайда же чыгымдар бул максаттарга бөгөт болбойт жана болушу мүмкүн эмес.  

Ушул жагдайларды эске алуу менен «Кыргыз Республикасында кумар оюн ишине тыюу салуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген кумар ишине колдонулуп жаткан тыюу салуу, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы букмекердик кеңселерге жана тотализаторлорго карата да жайылтылууга тийиш.

 

2013-жыл 29-январь