Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент макулдашылган вариантты иштеп чыгуу үчүн “Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө” Мыйзамды Жогорку Кеңешке кайра кайтарды

Кыргыз Республикасынын  Президенти Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңешке “Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына каршы пикирин жөнөттү.

Кыргыз Республикасында эркин экономикалык зоналарды түзүүнүн, иштетүүнүн жана жоюунун укуктук негизин аныктаган Мыйзамдын жаңы редакциясын жалпысынан колдоп, каршы пикирде  парламентке бажы контролун камсыз кылуу максатында ЭЭЗдин аймагын тосмолоо жөнүндө маселеге кайтып келүү сунушталат.

Каршы пикирде ЭЭЗдин тосмолонгон аймагынын жоктугу товарлардын ЭЭЗдин аймагында/аймагынан өткөрүүдө бажы контролун кыйындатат жана ЭЭЗдин субъекттерине берилген жеңилдетилген салык жана бажы режиминин шарттарында бажы төлөмдөрүн жана салыктарын администрациялоодо проблемаларды түзөт деп белгиленет.

Андан тышкары мамлекет башчысы Эркин экономикалык зонанын башкы директорун жана анын орун басарларын дайындоо укугун Премьер-министрге берүүнү максатка ылайыктуу деп эсептейт.

ЭЭЗди иштетүүнүн мыйзамдык базасынын өзгөрүшүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирген ЭЭЗ субъекттерин кошо алганда, бизнес-коомчулуктун өкүлдөрүнүн кайрылууларын эске алып, Президент Жогорку Кеңеш Мыйзамды жакшыртууга багытталган алардын сын-пикирлери менен сунуштарын да кароону максатка ылайыктуу деп эсептейт.

“Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө” Мыйзам парламентке кайрадан карап чыгуу үчүн кайтарылып берилгендигине байланыштуу Президент 2013-жылдын 13-июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамды макулдашылган вариантты иштеп чыгуу үчүн  Жогорку Кеңешке кайра кайтарды.  Анткени Салык кодексине түзөтүүлөр жөнүндөгү бул Мыйзам ЭЭЗ жөнүндө Мыйзам менен бир пакетте кабыл алынган.

2013-жыл 1-август