Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин орун басарлары

 

КАРЫБАЕВА Мира Аскеровна

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин орун басарынын рангындагы Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы 

1967-жылдын 28-октябрында Бишкек шаарында төрөлгөн. 

Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси. 

Эмгек ишмердүүлүгү:

1989 – 1992 ж.ж. Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университетинин улук лаборанты жана улук окутуучусу; 

1992 – 1994 ж.ж. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын кенже илимий кызматкери; 

1994 – 2003 ж.ж. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын илимий изилдѳѳлѳр  борборунун илимий катчысы; 

1996 - 2004 ж.ж. Кыргыз Республикасы боюнча Конрад Аденауэр атындагы фондунун координатору; 

2000 – 2010 ж.ж. Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы башкаруу академиясынын доценти; 

22.11.2010 - 22.12.2010 Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын эксперттик-талдоо жагынан камсыз кылуу бөлүмүнүн социалдык-экономикалык секторунун эксперти; 

20.12.2010 - 7.09.2016 Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы; 

7.09.2016-02.02.2017 Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин орун басары; 

02.2017-09.2017 –Кыргыз Республикасынын Президентинин кеңешчиси;

2017-жылдан 4- сентябрынан - Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин орун басарынын рангындагы Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы. 

 

 

Басып чыгаруу