Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президенттин Администрациясынын саламаттык сактоо жана социалдык коргоо бөлүмү

 УСУБАЛИЕВ Максат Абдыкадырович

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын саламаттык сактоо жана социалдык коргоо бөлүмүнүн башчысы

 

 


Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмү(мындан ары — бөлүм) Кыргыз Республикасынын Президентинин (мындан ары — Президент), Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин (мындан ары — Президенттин Аппаратынын Жетекчиси) жана анын орун басарларынын ишмердигин бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын (мындан ары — Президенттин Аппараты) түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

 Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Президенттин Аппараты жөнүндө Жобону жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Бөлүм өз ишин анын компетенциясына таандык маселелер боюнча Президенттин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты жана комитеттери, башка мамлекеттик органдар, ошондой эле этностук жамааттар жана алардын бирикмелери, диний уюмдар жана башка коомдук жана эл аралык уюмдар менен өз ара тыгыз аракетте жүргүзөт.

Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

4. Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Кыргыз Республикасынын элинин биримдигин чыңдоо, сактоо, этностор аралык жана жарандык сабырдуулукту өнүктүрүү боюнча Президенттин ишмердигин уюштуруу;

2) өлкөдөгү этностор аралык мамилелер жана диний кырдаал жагында Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын ишин маалыматтык-талдоо жагынан камсыз кылуу;

3) этностук, этностор аралык мамиле жана дин жагында мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын иштеп чыгуу;

4) Президенттин жарандык жана эл аралык жамааттар, ошондой эле өкмөттүк эмес уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу;

5. Бөлүм негизги милдеттерине ылайык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) Кыргыз Республикасынын элинин биримдигин чыңдоо жана сактоо, этностор аралык жана жарандык сабырдуулукту өнүктүрүү маселелери боюнча Президенттин иш-чараларын уюштуруу;

2) этностук жана этностор аралык мамиле, диний саясат жана жарандык коом жана эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүү жагында мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын иштеп чыгуу;

3) бөлүмдүн компетенциясына берилген жактарда мониторинг жүргүзүү, өлкөнү туруктуу өнүктүрүү максатында стратегиялык багыттарды жана оперативдүү саясат чараларын иштеп чыгуу;

4) конструктивдүү кызматташтыкты жана диалогду орнотуу максатында Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, Кыргызстандын калкы Ассамблеясы, этностук жамааттар жана алардын бирикмелери, диний уюмдар, башка коомдук, эл аралык уюмдар менен иштөөсүн жолго коюу;

5) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин чечимдеринин жана башка документтердин долбоорлоруна карата корутундуларды даярдоо;

6) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын тапшырмаларынын долбоорлорун даярдоо;

7) бөлүмгө берилген ыйгарым укуктардын чегинде анын компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын тапшырмаларынын аткарылышына контролдук кылуу;

8) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президентке, Президенттин Аппаратынын Жетекчисине багышталган каттарды жана башка кайрылууларды кароо.

Жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмү жөнүндө Жободон

Бөлүмдүн байланыш телефону: 0 (312) 63 86 87