Социалдык өнүктүрүү, тарых жана маданият маселелери боюнча бөлүмү


 Социалдык өнүктүрүү, тарых жана маданият маселелери боюнча бөлүмүнү жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын социалдык өнүктүрүү, тарых жана маданият маселелери боюнча бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын ишин бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча камсыз кылган Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмү болуп эсептелет.

Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Бөлүм өз ишин Президенттин Аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмдөрү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты жана комитеттери, мамлекеттик башка органдар жана башка коомдук жана эл аралык уюмдар менен тыгыз өз ара аракеттенип, бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча жүргүзөт.

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары 

Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

1) Президенттин, Аппараттын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын ишин эксперттик-талдоо, маалыматтык камсыз кылуу;

2) социалдык чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын негизги багыттары боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, социалдык саясат жаатындагы стратегиялык маселелер боюнча сунуштарды даярдоо.

 Бөлүм негизги милдеттерге ылайык төмөнкүдөй функцияларды жүргүзөт:

1) билим берүү, илим, маданият, искусство, саламаттык сактоо, медициналык камсыздандыруу, социалдык коргоо, пенсиялык камсыз кылуу, туризм, дене тарбия жана спорт, миграция жана качкындар жаатындагы мамлекеттик саясатты аныктоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

2) социалдык саясат жаатындагы Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан сапаттуу аткарылышын контролдоо;

3) Кыргыз Республикасынын социалдык саясат маселелери боюнча Президенттин дарегине келген материалдарга экспертиза жүргүзүү;

4) социалдык маселелер боюнча баяндамаларды, талдоо жана маалыматтык каттарды Президентке даярдоо жана берүү;

5) социалдык маселелер боюнча Президенттин, Аппараттын Жетекчисинин чечимдеринин долбоорлорун иштеп чыгуу;

6) социалдык чөйрөдөгү мамлекеттик жана улуттук программалардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана сунуштоо, ошондой эле аларды ишке ашыруунун натыйжалуулугун контролдоо жана мониторинг жүргүзүү;

7) Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын бөлүмдүн компетенциясына кирген тапшырмаларын аткаруу;

8) Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын катышуусу менен иш-чараларды бөлүмдүн ыйгарым укуктарынын чегинде уюштуруу жана өткөрүү;

9) социалдык саясаттын маселелери боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, министрликтер, ведомстволор жана мамлекеттик башка органдар менен өз ара аракеттенүү;

10) Президентке, Президенттин Аппаратына даректелген, бөлүмдүн компетенциясына кирген каттарды жана башка кайрылууларды кароо;

11) мамлекеттик органдар жана чет мамлекеттердин уюмдары, ошондой эле эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүү.

Социалдык өнүктүрүү, тарых жана маданият

маселелери боюнча бөлүмүнү  жөнүндө Жободон

 Бөлүмдүн байланыш телефону: 0 (312) 63 85 82Басып чыгаруу