Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын гуманитардык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү бөлүмү

2021-жылдын январь айында төмөндөгү Жарлыктардын долбоорлору иштелип чыкты:

 

  1. Кыргыз республикасынын Президентинин «Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө» Жарлыгынын долбоору иштелип чыкты. Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров Жарлыкка кол койду. Эркин экономиканын шартында татаал социалдык-экономикалык маселелелер көбөйүп, чечилбей келе жаткан социалдык карама-каршылыктар биздин коомубуздун руханий-адеп-ахлактык өзөгүнүн өзгөрүүлөрүнө негиз болду. Кыргыз Республикасынын Президентинин «Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө» Жарлыгынын максаты — өлкөнүн өнүгүп-өсүшүнө салым кошуу үчүн руханий жактан жетилген, билим деңгээли өскөн, ата-бабаларынын тарыхын мыкты билген, каада-салтты урматтаган, башка элдердин ишенимдерин сыйлаган, көп тилди өздөштүргөн, сырткы жана ички чакырыктарга татыктуу жооп бере ала турган Кыргыз жаранын калыптандыруу;

 

  1. Кыргыз Республикасынын Президентинин «Мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө» Жарлыгынын долбоору иштелип чыкты. Мамлекет башчысы кол коюп, Жарлыктын мааниси жөнүндө маалымат коомчулукка жеткирилди. Жарлыктын маалыматтык колдоосуна эксперттерди камсыз кылуу жолго коюлду. Бул Жарлыкта өзгөртүүлөрдүн башкы параметрлери белгиленип, кесипкөйлүк, кызматка кирүүдө тең укуктук, кызмат ордуна дайындоо жол-жобосунун ачыктыгы принциптери боюнча башкаруу органдарынын кадрдык курамын түзүүгө багытталган. Эң мыкты даярдалган кадрларды жана келечектүү жаштарды кызматка тартуу боюнча милдет коюлган.
2021-жыл 30-январь