Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Коргоо кеңеши

Кыргыз Республикасынын коргоо Кеңешинин катчылыгы жөнүндө

Катчылык Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын өз алдынча түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Катчылык Кыргыз Республикасынын Президентинин коргонуу саясаты жана улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жагындагы конституциялык ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууну камсыз кылат.

Катчылык өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Катчылыктын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- Кыргыз Республикасынын коргоо Кеңешинин иш пландарынын долбоорлорун иштеп чыгуу;

- Кыргыз Республикасынын коргоо Кеңешинин жыйналыштарын жана аларга материалдарды даярдоону камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын коргоо Кеңешинин ишин жана чечимдерин жүзөгө ашырууну камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана улуттук коопсуздугун камсыз кылуу системасынын иштеши жөнүндө маалыматтарды топтоо, талдоо жана иштетүү, ошондой эле коомдун жана мамлекеттин жашоо-турмушунун ар кандай чөйрөлөрүндө коопсуздук абалы жөнүндө талдоо докладдарын даярдоо;

- коргоо жана коопсуздук маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууну камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы кол башчысы үчүн коргоо жана улуттук коопсуздук маселелери боюнча, ошондой эле өзгөчө же аскердик абалды киргизүү боюнча чараларды жана өлкөнүн эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн сактоо боюнча мыйзамда каралган башка чараларды кабыл алууга багытталган сунуштарды даярдоо;

- коргонуу жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча укук коргоо жана башка мамлекеттик органдардын ишин координациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти үчүн сунуштарды иштеп чыгуу.

Катчылык милдеттерди чечүү үчүн төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

- Кыргыз Республикасынын коргоо Кеңешинин чечимдерин жүзөгө ашыруу боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын ишин координациялоо;

- Кыргыз Республикасынын коргоо Кеңешинин чечимдерин жүзөгө ашырууга контролдукту ишке ашыруу;

- Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын, Кыргыз Республикасынын УКМК Чек ара аскерлеринин өз ара аракеттенишүүсүн жана ишмердүүлүгүн координациялоону камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин министрликтерге, администрациялык ведомстволорго, аткаруу бийлигинин башка органдарына Катчылыктын компетенциясына таандык маселелер боюнча тапшырмаларынын долбоорлорун даярдоо;

- жогорку аскердик жана атайын наамдарды, ардактуу наамдарды берүү, ошондой эле аскер кызматчыларын жана укук коргоо органдарынын жана республиканын башка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө сунуштарды киргизүү;

- жарандардан, министрликтерден, мамлекеттик, комитеттерден, администрациялык ведомстволордон Катчылыктын компетенциясына таандык маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисине даректелген каттарды жана башка кайрылууларды карап чыгуу;

- Катчылыкка жүктөлгөн функциялардын жана милдеттердин маселелери боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүнү ишке ашыруу;

- коргоо жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу маселелерине тиешелүү ченемдик укуктук актылардын долбоорлору боюнча корутундуларды даярдоого катышуу;

- мыйзам долбоорлорун, Кыргыз Республикасынын коргоо Кеңешинин чечимдерин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин коргоо саясаты жана улуттук коопсуздук маселелери боюнча жарлыктарын иштеп чыгуу.

Кыргыз Республикасынын коргоо Кеңешинин катчылыгы жөнүндө Жободон