Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Улуттук биримдикти бекемдөө жана диний саясат боюнча эксперттик кеңеш


Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Улуттук биримдикти бекемдөө жана диний саясат боюнча эксперттик кеңеш жөнүндө

Эксперттик кеңеш этностор аралык өнүгүү жана улуттук биримдикти бекемдөө жана дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты түзүү жана ишке ашыруу боюнча ишке эксперттик коомчулукту тартуу максатында түзүлгөн Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы консультациялык-кеңеш берүүчү орган болуп саналат.

Эксперттик кеңештин негизги милдети болуп этностор аралык өнүгүү жана улуттук биримдикти бекемдөө жана диний саясат маселелери боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу саналат.

Эксперттик кеңеш өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын, башка ченемдик укуктук актыларын, белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

Эксперттик кеңеш:

1) этностор аралык өнүгүү, улуттук биримдикти бекемдөө жана дин чөйрөсүндөгү сунуштамаларды жана сунуштарды иштеп чыгат, аларды Кыргыз Республикасынын Президентинин кароосуна берет;

2) колдонуудагы мыйзамдарга, ошондой эле этностор аралык өнүгүү, улуттук биримдикти бекемдөө жана дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат маселелерине тиешелүү болгон Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна, башка ченемдик укуктук актыларына коомдук экспертиза жүргүзөт;

3) этностор аралык өнүгүү, улуттук биримдикти бекемдөө жана дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты түзүүдө жана ишке ашырууда эсепке алуу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарынын муктаждыктары жана кызыкчылыктары жөнүндө маалыматтарды топтойт жана талдоо жүргүзөт.

6. Эксперттик кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:

1) жарандык форумдарды, угууларды жана башка иш-чараларды уюштурууга;

2) актуалдуу маселелерди карап чыгуу боюнча жумушчу топторду түзүүгө;

3) белгиленген тартипте мамлекеттик органдардан жана уюмдардан өзүнө жүктөлгөн функцияларды аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды жана документтерди суратууга жана алууга, буга мамлекеттик жана мыйзам менен корголуучу башка сырларды камтыган документтер кирбейт;

4) зарылдыгына жараша өзүнүн иши тууралуу маалыматты даярдоого, аны Кыргыз Республикасынын Президентинин сайтына жайгаштырууга, жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоого. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы

Улуттук биримдикти бекемдөө жана диний саясат боюнча эксперттик кеңеш жөнүндө

Жободон


Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы

Улуттук биримдикти бекемдөө жана диний саясат боюнча эксперттик кеңештин курамы

 

Авазбек уулу Расул

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмчөсүнүн бөлүм башчысы, саясий илимдердин кандидаты (макулдашуу боюнча);

Айтпаева Гульнара Амановна

-

“Айгине” маданий-изилдөө борборунун директору, филология илимдеринин кандидаты (макулдашуу боюнча);

Алишева Атыркуль Ракишевна

-

“Региондук изилдөөлөр институту” КФсынын директору, тарых илимдеринин кандидаты (макулдашуу боюнча);

Асанканов Аблабек Асанканович

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу Чыр-чатактарга мониторинг жүргүзүү жана алдын алуу борборунун жетекчиси, тарых илимдеринин доктору (макулдашуу боюнча);

Асланова Индира Шахэминовна

-

Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин Диний изилдөөлөр борборунун илимий-аналитикалык бөлүмүнүн жетекчиси (макулдашуу боюнча);

Багдасарова Нина Ароновна

-

Борбордук Азиядагы Америка университетинин психология кафедрасынын доценти, психология илимдеринин кандидаты (макулдашуу боюнча);

 

Бердаков Денис Михайлович

-

“Евразиялыктар – жаңы толкун” фондуна караштуу талдоо клубунун координатору (макулдашуу боюнча);

Исмаилов Нурлан Асанович

-

“Ататүрк-Ала-Тоо” эл аралык университетинин кафедра башчысы, юридика илимдеринин кандидаты (макулдашуу боюнча);

Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович

-

“Ыйман” диний маданиятты өнүктүрүү фонду” КФсынын башкармасынын төрагасы (макулдашуу боюнча);

Кененсариев Ташманбет

-

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору (макулдашуу боюнча);

Курбанова Назира Умаровна

-

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү институтунун директору, тарых илимдеринин доктору (макулдашуу боюнча);

Маликов Кадыр Курманбекович

-

“Дин, укук жана саясат” көз карандысыз талдоо борборунун директору (макулдашуу боюнча);

Мамытов Токтокүчүк Болотбекович

-

Кыргызстан калкы Ассамблеясынын Кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин кеңешчиси;

Мирсаитов Икбалжан Эркинович

-

“Жалпы кызыкчылыкты издөө” эл аралык өкмөттүк эмес корпорациясынын улук талдоочусу, саясий илимдеринин кандидаты (макулдашуу боюнча);

Мырзабаев Маметбек Токтомушевич

-

Ислам таануу илим-изилдөө институтунун директору, социология доктору (макулдашуу боюнча);

Нарматов Абдишүкүр

-

теолог, Кыргыз Республикасынын Президентинин коомдук башталыштагы кеңешчиси (макулдашуу боюнча);

Насритдинов Эмиль

-

Борбордук Азиядагы Америка университетинин антропология департаментинин доценти (макулдашуу боюнча);

Омуралиев Нурбек Ашимканович

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Методология, илим жана социалдык изилдөөлөр борборунун директору, социология илимдеринин доктору (макулдашуу боюнча);

Ормон уулу Искендер

-

“Сереп” талдоочулук изилдөө институтунун координатору (макулдашуу боюнча).

Сулайманов Жоомарт Мурзаевич

-

Ош мамлекеттик университетинин “Аймак таануу” кафедрасынын доценти, философия илимдеринин кандидаты (макулдашуу боюнча);

Урманбетова Жылдыз Карыбаевна

-

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин социалдык илимдер бөлүмүнүн башчысы, философия илимдеринин доктору (макулдашуу боюнча).